Art. 03 – Vol.26 – Nr. 3 – 2016

O ANALIZĂ A ECOSISTEMULUI OPENSHIFT

Mădălina Zamfir
madalina@ici.ro

Ştefan Preda
stefanalex@ici.ro

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică, ICI Bucureşti

Rezumat: Articolul prezină o analiză a ecosistemului OpenShift, considerat o abordare reprezentativă a soluţiilor Platform ca Service (PaaS) şi un sistem open source extrem de utilizat în prezent. Au fost descrise avantajele arhitecturii şi componentele principale ale noii versiuni a sistemului OpenShift v3 şi paşii de instalare şi administrare a unei aplicaţii pe platforma OpenShift în mod local, pentru a arăta modul de lucru cu funcţionalităţile acesteia de pe un PC sau un notebook.

Cuvinte cheie: OpenShift, Kubernetes, Docker, Vagrant.

Introducere

Proiectul [1] realizat în cadrul Programului Nucleu Tehnologii avansate şi servicii pentru dezvoltarea societăţii informaţionale – TEHSIN a prezentat interesul organizaţiilor în crearea unor infrastructuri de tip Cloud privat, pentru a beneficia de avantajele tehnologiilor de Cloud computing, cum ar fi: reducerea costurilor, utilizarea eficientă a resurselor (puterea de procesare, capacitatea de stocare), minimizarea riscurilor de securitate, în locul achiziţiei de servicii de la un Cloud public.

Cu ajutorul platformei OpenShift de la Red Hat [2], aplicaţiile într-un mediu cloud sunt create, găzduite şi scalate rapid, punându-se accentul pe codul acestora. Platforma a fost considerată în 2015 unul dintre cele mai bune instrumente pentru dezvoltatori, profesionişti IT şi pentru domeniul afacerilor.

Pentru diferite instituţii, cercetători şi studenţi, Cloud-ul privat de tip open source aduce multe avantaje, deoarece aceştia îl pot implementa cu resurse restrânse (şi pe un laptop) pentru realizarea experimentelor lor.

Vizualizează tot articolul

Concluzii

Datorită diversităţii tutorialelor disponibile a fost aleasă pentru experimentare soluţia cea mai cea mai eficientă – OpenShift, care poate fi gândită ca un prim pas în ajutorul cercetătorilor din diferite domenii, în utilizarea unei soluţii de tip PaaS. Au fost prezentate rezultatele unui experiment de instalare a platformei OpenShift în mod local. Funcţionalitatea sistemului OpenShift v3 poate fi extinsă la capacitatea de a genera imagini Docker direct din codul sursă al aplicaţiilor pentru utilizator.

BIBLIOGRAFIE

  1. ZAMFIR, M.; NEAGU, G.; FLORIAN, V.; VREJOIU, M.; STANCIU, A.; PREDA, Ş.: Experimentare platformă Open Source de servicii Cloud pentru activitatea de cercetare-dezvoltare. Faza de elaborare 2 – Instalare soluţie Open Source şi experimentare servicii, raport de cercetare ICI, proiect PN 09230408, decembrie 2015.
  2. https://www.openshift.com/about/index.html
  3. https://enterprise.openshift.com/features/index.html
  4. (http://kubernetes.io/v1.1/docs/whatisk8s.html)
  5. https://docs.vagrantup.com/v2/why-vagrant/index.html
  6. http://www.todaysoftmag.ro/article/730/vagrant-pentru-incepatori
  7. https://www.virtualbox.org/manual/ch01.html

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.