Art. 01 – Vol.26 – Nr. 3 – 2016

DIVERSIFICAREA CONŢINUTULUI INFORMAŢIONAL
ŞI A SERVICIILOR OFERITE
DE NOUL SISTEM AL BIBLIOTECII NAŢIONALE DE PROGRAME

Lidia Băjenaru
lidia.bajenaru@ici.ro

Ion Alexandru Marinescu
ionut@ici.ro

Mihaela Tomescu
mtomescu@ici.ro

Daniel Savu
dsavu@ici.ro

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică, ICI Bucureşti

Rezumat: Articolul prezintă procesul de reproiectare a sistemului prototip al Bibliotecii Naţionale de Programe luându-se în considerare tendinţele noii societăţi informaţionale şi a noilor tehnologii, precum şi rolul lor în apariţia şi dezvoltarea de noi servicii electronice, de stimulare a inovării. Reproiectarea sistemului se efectuează după modelul depozitelor de produse program existente pe plan internaţional, în scopul asigurării unui mediu flexibil şi sigur de stocare centralizată la nivel naţional, pentru dezvoltatorii sau furnizorii autohtoni. Noul sistem BNP oferă suport pentru controlarea şi gestionarea dezvoltării şi / sau diseminării produselor program la nivel naţional.

Reproiectarea sistemului BNP prototip constă în dezvoltarea şi integrarea de servicii noi, precum şi introducerea de funcţionalităţi noi avansate de management de conţinut prin utilizarea mediului de dezvoltare declarativ Oracle Application Express (Oracle APEX) 5.3 găzduit în baza de date ORACLE 11g. Ca urmare, se va obţine o convergenţă între aşteptările utilizatorilor şi serviciile oferite de sistemul BNP prin noile tehnologii informaţionale.

Cuvinte cheie: Biblioteca Naţională de Programe, produse program, management de conţinut, societate informaţională, Oracle APEX, servicii Web.

Introducere

Aproape în orice ţară a Uniunii Europene sau în alte ţări dezvoltate există instituţii publice sau private care au drept obiectiv furnizarea de informaţii prin intermediul Tehnologiei Informaţiei (TI). Adaptarea la cerinţele noii societăţi informaţionale implică crearea, distribuirea, integrarea şi utilizarea intensivă a informaţiei în toate sferele de activitate, cu impact economic şi social semnificativ [1].

Strategiile naţionale şi europene privind dezvoltarea societăţii informaţionale impun găsirea de soluţii inovatoare care pot satisface cerinţele din ce în ce mai complexe ale utilizatorilor în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor [2].

În contextul schimbărilor impuse de noile tehnologii şi a diversificării tipurilor de informaţii solicitate de utilizatori s-a considerat ca fiind necesară regândirea conţinutului şi a serviciilor oferite de sistemul BNP prototip [3, 4] pentru îmbunătăţirea şi diversificarea conţinutului şi a serviciilor electronice furnizate de sistemul BNP.

Articolul prezintă procesul de reproiectare a sistemului prototip al Bibliotecii Naţionale de Programe luându-se în considerare tendinţele noii societăţi informaţionale şi a noilor tehnologii, precum şi rolul lor în apariţia şi dezvoltarea de noi servicii electronice, de stimulare a inovării. Se urmăreşte asigurarea unui mediu integrat de diseminare la nivel naţional ce poate conduce la creşterea numărului de utilizatori cu interese diferite.

Vizualizează articolul complet

Concluzii

Strategiile naţionale şi europene privind dezvoltarea societăţii informaţionale impun găsirea de soluţii inovatoare care pot satisface cerinţele din ce în ce mai complexe ale utilizatorilor în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor.

 

În vederea reproiectării sistemului prototip BNP au fost analizate tipurile de biblioteci de programe existente pe plan internaţional, serviciile oferite de acestea, precum şi politicile privind bibliotecile electronice din Franţa, Marea Britanie şi Uniunea Europeană.

Reproiectarea sistemului BNP prototip a urmărit diversificarea conţinutului prin: modernizarea şi crearea de nomenclatoare noi, identificarea şi includerea unor categorii suplimentare, precum şi îmbunătăţirea serviciilor electronice şi adăugarea de noi servicii. Astfel reproiectat sistemul BNP contribuie la informarea asupra evoluţiei şi calităţii produselor program oferite, care să sprijine utilizatorii în luarea unor decizii corecte referitoare la achiziţia / utilizarea acestora.

Dezvoltarea şi implementarea sistemului BNP reproiectat, respectiv a noilor servicii, se realizează prin utilizarea mediului de dezvoltare declarativ Oracle Application Express (Oracle APEX) 5.3 găzduit în baza de date ORACLE 11g. Astfel, se va asigura un mediu integrat de diseminare la nivel naţional ce va conduce la creşterea numărului de utilizatori cu interese diferite şi se va obţine o convergenţă între aşteptările utilizatorilor şi serviciile oferite de sistemul BNP prin noile tehnologii informaţionale.

Îmbunătăţirea sistemului BNP prin includerea într-o manieră coerentă şi integrată de noi categorii de conţinut şi servicii avansate va pune la dispoziţia utilizatorilor din mediul de afaceri sau din domeniul public un sistem integrat destinat informării sigure şi obiective, eficientizându-le activitatea de identificare de produse program performante şi a altor categorii de conţinut promovate prin sistemul BNP.

BIBLIOGRAFIE

 1. PELINESCU, B.: Noua economie şi societatea informaţională şi evoluţia IT în România. http://oeconomica.org.ro/files/pdf/58.pdf, accesat în 2016.
 2. GUVERNUL ROMÂNIEI: Strategia Naţională de Cercetare-Dezvoltare şi Inovare 2014-2020 (SNCDI 2014-2020). Monitorul Oficial nr. 785 din 28 octombrie 2014.
 3. BĂJENARU, L., BALOG, A., PAVEL, O., MARINESCU, I. A., TOMESCU, M., SAVU, D.: Proiectarea, realizarea şi testarea aplicaţiei BNP modernizată realizată în cadrul proiectului. Proiect PN 09 23 05 08 EXTINS: Modernizarea sistemului Bibliotecii Naţionale de Programe (BNP) prin aducerea unei contribuţii în domeniul managementului de conţinut digital – EXTINS, 2015.
 4. BĂJENARU, L., MARINESCU, I. A., TOMESCU, M.: Modernizarea sistemului bibliotecii naţionale de programe prin utilizarea mediului de dezvoltare Oracle APEX. Revista Română de Informatică şi Automatică, vol. 25, nr. 3, 2015.
 5. ZDNet downloads. http://downloads.zdnet.com/, accesat în 2016.
 6. 01net downloads. http://www.01net.com/telecharger/, accesat în 2016.
 7. Cnet download.com. http://download.cnet.com/windows/, accesat în 2016.
 8. Freewarefiles.com. http://www.freewarefiles.com/, accesat în 2016.
 9. DÉPÔT LÉGAL DES DOCUMENTS MULTIMÉDIAS, LOGICIELS ET BASES DE DONNÉES: Dépôt légal de BnF. http://www.bnf.fr/fr/professionnels/depot_legal.html, accesat în 2016.
 10. INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY – ITIL: Welcome to the ITIL Open Guide! http://www.itlibrary.org/, accesat în 2016.
 11. eu: Open Source Observatory and Repository pentru European public administrations. www.osor.eu, accesat în 2016.
 12. COM: Oracle® Application Express. Application Builder User’s Guide. Release 5.0, august 2015. https://docs.oracle.com/cd/E59726_01/doc/e39147/pdf, accesat în 2016.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.