Art. 05 – Vol. 23 – Nr. 3 – 2013

SERVICII DE INFORMARE CONTINUĂ PENTRU MEDIUL DE AFACERI DIN SPAŢIUL RURAL

Alexandru Sipică
alexs@ici.ro
Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Informatică, ICI – Bucureşti

Rezumat: Dezvoltarea rapidă a societăţii informaţionale determină utilizarea ridicată de instrumente IT (software şi hardware) pentru mediul de afaceri. Articolul prezintă realizarea unui portal pe baza studiului realizat asupra afacerilor din mediul rural. Formularea de ipoteze şi testarea acestora au determinat structura informaţională a sistemului realizat. În testarea ipotezelor s-a folosit metadata nonparametrică pentru comparaţie între grupuri hi pătrat.

Cuvinte cheie: hi pătrat, bază de date, SGDB, mediu de afaceri, investiţii, dimensiune economică, arhitectura sistemului.

Introducere: Conform literaturii de specialitate situaţia economică actuală şi nivelul ridicat de incertitudine de pe piaţă forţează companiile să se adapteze continuu pentru a răspunde schimbărilor constante .

Într-o lume aflată în permanentă schimbare, UE doreşte să devină o economie inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii. Aceste trei priorităţi se sprijină reciproc şi sunt în măsură să ajute UE şi statele membre să obţină un nivel ridicat de ocupare a forţei de muncă, de productivitate şi de coeziune socială.

Economia rurală românească, dominată de agricultură în mare parte este încă slab integrată în economia de piaţă. În contextul actual al mediului de afaceri din agricultură bunăstarea cetăţenilor din zona rurală şi urbană, precum şi bunăstarea producătorilor agricoli depinde de modul înţelegerii şi aplicării tehnicilor de informare.

Producătorul român trebuie să acţioneze în concordanţă cu realitatea economică existentă pe plan mondial şi naţional şi să aplice metode tehnice şi economice care să îi ofere stabilitate şi eficienţă economică sigură. Producătorul este nevoit să producă în conformitate cu ceea ce se cere pe piaţa internă şi internaţională, să reacţioneze cu promptitudine la nevoile consumatorului.

Actuala criză economică şi financiară, cea mai gravă din ultimele decenii, a afectat puternic Europa, a cărei economie s-a contractat foarte mult. Documentele oficiale menţionează că pentru a înregistra o creştere durabilă, trebuie stabilit de comun acord un program care să ţină seamă în primul rând de oameni şi de responsabilitate. Astfel Strategia UE 2020 este concepută ca un succesor al actualei Strategii de la Lisabona, care a constituit strategia de reformă a UE în ultimii zece ani şi a ajutat UE să facă faţă recentei crize.

Criza, aşa cum precizează documentele oficiale, a anulat ani întregi de progrese economice şi sociale şi a pus în evidenţă deficienţe structurale în economia Europei. Astăzi, obiectivul principal al Europei trebuie să fie revenirea pe drumul cel bun. Pentru a-şi asigura un viitor durabil, Europa trebuie să privească deja dincolo de priorităţile pe termen scurt. Confruntaţi cu îmbătrânirea populaţiei şi cu concurenţa mondială, avem trei opţiuni: să muncim mai susţinut, să muncim mai mult sau să muncim mai inteligent. De altfel, aşa cum este prezentat în documentele Comisiei Europene, strategia Europa 2020 urmăreşte prin Agenda Digitală pentru Europa trasarea unui parcurs în scopul de a exploata la maximum potenţialul social şi economic al TIC, în special al internetului, care reprezintă un suport vital al activităţilor economice şi sociale, fie că e vorba de afaceri, muncă, joacă, de a comunica sau a ne exprima libe.

Concluzii: Strategiile Uniunii Europene de dezvoltare a mediului de afaceri, cât şi strategiile locale impun adaptarea de mijloace IT ca soluţie de creştere a performanţelor economice a întreprinderilor mici şi mijlocii. De asemenea, creşterea numărului utilizatorilor de servicii on line este o prioritate atât a  Uniunii Europene cât şi a Guvernului României.

Vizualizează articolul complet

Ipotezele formulate şi testate în urma definitivării studiului de caz relevă existenţa unor legături puternice între mediul de afaceri din zona rurală şi oportunitatea diversificării afacerilor în      mediul online.

Conceptul portalului are la bază pe deoparte sprijinirea celor ce doresc să diversifice sau să înfiinţeze afaceri în domeniul agricol punând la dispoziţie utilizatorului un modul pentru verificarea eligibilităţii. Pe de alta parte, oferă posibilitatea de a crea propria pagină pentru cei doresc să-şi promoveze produsele şi serviciile on-line.

Introducerea în designul portalului de componente ca HTML5 şi CSS, aduce beneficii substanţiale precum:

 • compatibilitatea cu toate browserele noi;
 • site-ul publicat se încarcă mai rapid în HTML5, ceea ce reprezintă un factor important pentru SEO;
 • vizibilitatea site-ului şi pe smarphone-uri (ex. iPhone, telefoane Android, telefoane cu Windows);
 • în comparaţie cu HTML-ul standard, site-ul în format HTML5 poate conţine text animat şi imagini cu efecte speciale, fiind posibilă instalarea anumitor plugin-uri;
 • site-ul este optimizat de asemenea pentru desktop-urile obişnuite de calculatoaree şi pentru tablete (ex. iPad).

Creşterea indicatorilor de performanţă pentru o afacere deja existentă sau pentru înfiinţarea de noi afaceri va depinde direct de modul cum vor fi utilizate tehnologiile IT în gestionarea resurselor.

BIBLIOGRAFIE

 1. Cuenca, L.; Boza, A. A.: Ortiz Architecting Business and IS/IT Strategic Alignment for Extended Enterprises, Studies in Informatics and Control, Vol. 20, No. 1, March 2011.
 2. Wallweb- http://wallweb.ro/creare-magazin-online/
 3. http://www.scribd.com/doc/56058624/57/Testul-%CF%872-hi-p%C4%83trat
 4. Agenda Digitală pentru Europa Cadru general de acţiune, mcsi.ro/Minister/Agenda-Digitala/Agenda_Digitala
 5. Sipică, A.: Teza de Doctorat – Cercetări privind mediul de afaceri al unei exploataţii agricole
 6. Centru de suport si asistenta, http://www.cabanova.com/help/ro/Knowledgebase/Article/View/1128/204/care-sunt avantajele-tehnologiei-html5
 7. Banciu, D.: e-Tax” prin InfoCHIOŞC, 2002, Editura Tehnică, Bucureşti, ISBN 973-31-2153-3
 8. Banciu, D.: e-Romania – A Citizens’ Gateway towards Public Information, Studies in Informatics and Control, Vol. 18, No. 3, September 2009;
 9. MADR, 2012, Coeficienti calcul UDE si tipologie, agricola http://www.madr.ro/pages/page.php?sub=02604&self=26000
 10. Lupasc, A.: Baze de date aplicate in economie,  http://www.scribd.com/doc/56790887/15/Avantajele-%C5%9Fi-dezavantajele-SGBD-urilor;
 11. Microsoft Office Chitest, http://office.microsoft.com/ro-ro/excel-help/chitest-HP005209012.aspx
 12. Comisia Comunităților Europene Document de Lucru al Comisiei de Consultare Privind Viitoarea Strategie „UE 2020”, 2009, http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/eu2020/docs/com_2009_647_ro.pdf
 13. *** COMUNICARE A COMISIEI EUROPA 2020 http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:2ARVC9k0F0cJ:eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do%3Furi%3DCOM:2010:2020:FIN:RO:PDF+strategia+2020+obiective&cd=3&hl=ro&ct=clnk&gl=ro

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.