Art. 05 – Vol.23 – Nr. 1 – 2013

ANALIZĂ COMPARATIVĂ A PROGRAMĂRII ORIENTATE PE OBIECTE
ÎN LIMBAJELE DE PROGRAMARE – ABAP ŞI JAVA

Mihaela Ivan

ivanmihaela88@gmail.com

Academia de Studii Economice, Bucureşti

Rezumat: Articolul are ca obiectiv formarea unei imagini generale prin prezentarea conceptelor modelului de programare orientat obiect a două limbaje de programare de uz industrial, ABAP şi Java. Această elaborare comparativă evidenţiază asemănările şi deosebirile acestui model de programare cât şi elementele destinate să îmbunătăţească eficienţa programării. Sunt prezentate şi principalele metode de organizare a activităţii de programare.

Cuvinte-cheie: programare orientată obiect, Java, ABAP, clasă, obiect.

Introducere: Noţiuni generale ale programării orientate pe obiecte

Programarea orientată pe obiecte

 • Programul [1] este o colecţie de clase care modelează entităţile din problemă precum şi relaţiile şi comportamentul acestora;
 • Clasele sunt organizate în ierarhii, iar obiectele comunică prin mesaje;
 • Starea unui obiect este definită de valorile atributelor sale;
 • Comportamentul unui obiect este reprezentat de metodele sale.

Concepte fundamentale:

 • Abstractizarea permite stăpânirea complexităţii. Desparte comportamentul de implementare;
 • Încapsularea permite ascunderea implementării. Permite mai multe implementări pentru o interfaţă dată;
 • Modularitatea permite divizarea unor proiecte complexe şi sprijină reutilizarea codului;
 • Ierarhizarea permite exprimarea dependenţelor şi reutilizarea codului.
 • Moştenirea permite crearea unei clase noi prin extinderea unor clase existente. Poate fi simplă sau multiplă. Crează relaţii de tip subclasă-superclasă;
 • Polimorfismul permite folosirea unui obiect de un tip în locul altuia de alt tip dar având aceiaşi interfaţă.

Noţiuni fundamentale

Clasa

 • matriţă pentru creat obiecte;
 • conţine membrii: atribute şi metode;
 • membrii publici formează interfaţa clasei.

Vizualizează articolul complet

Obiect

Obiectele sunt de obicei reprezentări ale obiectelor din viaţa reală (domeniul problemei), astfel încât programele realizate prin această tehnică sunt mai uşor de înţeles, de depanat şi de extins decât programele procedurale. Aşadar, în cazul programării obiectuale, abstractizarea presupune definirea unor structuri de date complexe dotate cu un comportament exterior şi cu o stare internă, care se suprapun peste obiectele din lumea reală, figura 1.

Concluzii: Din mulţimea limbajelor care susţin remarcabil programarea orientată pe obiecte, în aceast articol am prezentat limbajele Java şi ABAP, ca limbaje suport pentru abordarea principiilor şi conceptelor a acestui model de programare.

Java este un limbaj de programare orientat pe obiect, puternic tipizat. Limbajul împrumută o mare parte din sintaxă de la C şi C++, dar are un model al obiectelor mai simplu.

Ca şi Java, ABAP este un limbaj de programare orientat pe obiect, care rulează pe o maşină virtuală şi este baza unei întregi tehnologii. Programarea orientată pe obiecte din ABAP este foarte similară cu JAVA prin prisma aspectelor prezentate în acest articol şi anume că ABAP Objects are la bază clase şi interfeţe. La rândul lor clasele şi interfeţele au atribute şi metode. Iar obiectele sunt create cu ajutorul claselor şi sunt accesate prin intermediul variabilelor de referinţă.

Bibliografie

 1. Lesson: Object-Oriented Programming Conceptsin Tutorial Java Sun.
 2. Woods, D.; Word, J.: SAP NetWeaver for dummies.
 3. Wood, J.: Object-Oriented Programming with ABAP Objects.
 4. Materiale de curs Telecom Academy http://www.telacad.ro
 5. http://docs.oracle.com/javase/tutorial/java/concepts
 6. http://www.webopedia.com/
 7. http://pavelgk.pbworks.com/f/abap-object-oriented-programming-tutorials.pdf
 8. http://help.sap.com/abapdocu_70/en
 9. ABAP Objects and Application Areas; ABAP certification coursework.
 10. BC – ABAP Programming; ABAP certification coursework.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.