Art. 01 – Vol.23 – Nr. 1 – 2013

TENDINȚE MODERNE ÎN DOMENIUL SISTEMELOR SUPORT PENTRU DECIZII

Ion Istudor

iistudor@yahoo.com

Universitatea Valahia din Târgovişte

Rezumat: Contextul concurenţial al economiei globale, accesul limitat la resurse, diminuarea drastică a acestora au facut ca performanţa unei întreprinderi să fie puternic condiţionată de calitatea deciziilor luate de către managementul acesteia.

Luarea celei mai bune decizii este condiţionată de accederea la un volum mare de informaţii şi parcurgerea unui proces complex de analiză şi sinteză a acestora. Capacitatea de culegere, prelucrare şi analiză a informaţiei de care managementul întreprinderii (factorul uman) ar trebui să dispună este cu mult peste limitele umane. Pentru depăşirea acestor limite în procesul decizional sunt utilizate mijloace de comunicare şi de tehnologia informaţiei, în special tehnologiile informaţionale pentru suportul deciziei.

În prezenta lucrare sunt prezentate  tendinţele actuale de dezvoltare a sistemelor suport pentru decizie (SSD), autorul evidenţiind deschiderile şi oportunităţile pentru domeniul SSD oferite de către tehnologia web, în special pentru SSD colaborative.

Cuvinte cheie: decizie, sistem suport decizii, proces decizional, sistem colaborativ, ontologie.

Introducere: „Sistemele Suport pentru Decizii (SSD) formează o clasă distinctă de sisteme informatice. Ele integrează instrumentele informatice specifice de asistare a deciziilor împreună cu cele de uz general pentru a forma o parte constitutivă a sistemului informatic global al organizaţiei.” [1], [2].

Asistarea decizei a fost catalizatorul unor ample şi susţinute cercetări ce au avut ca finalitate dezvoltarea SSD şi a tehnologiilor conexe acestora: Data Warehouse (depozite de date), Data Mining (mineritul datelor), OLAP (procesarea analitică ce conferă noi dimensiuni datelor), sisteme expert şi agenţi inteligenţi (tehnologii ale inteligenţei artificiale).

Concluzii: Sistemele pentru suportul deciziei (SSD) au ca obiectiv să ofere sprijin pentru luarea deciziilor în cazul problemelor complexe, nestructurate sau semistructurate.

SSD actuale sunt sisteme complexe de asistarea deciziilor ce includ tehnologiile momentului în ceea ce priveşte organizarea datelor şi a cunoştinţelor, tehnologii de comunicare bazate pe Web (servicii Web), utilizarea datelor spaţiale (integrarea sistemelor GIS în SSD), utilizarea inteligenţei artificiale.

Integrarea acestor tehnologii în construcţia SSD a determinat apariţia unei clase noi de SSD-uri numite sisteme suport pentru decizie hibride (SSDH constituind fundamentul a ceea ce numim azi Business Intelligence (BI).

Vizualizează articolul complet

Dezvoltarea web-ului semantic a permis creearea unor arhitecturi noi pentru sistemele de suport al deciziei în special cele destinate deciziilor colaborative. Utilizarea în cadrul arhitecturii acestora a ontologiilor permite o mai eficientă partajare şi reutilizare a cunoştințelor domeniului decizional.

Bibliografie:

 1. FILIP, F.G.: Sisteme suport pentru decizii. Ediţia a II-a, revăzută şi adăugită. Editura Tehnică, Bucureşti, 2007.
 2. FILIP, F.G.: Decizie asistată de calculator: decizii, decidenţi, metode de bază şi instrumente informatice asociate. Editura Tehnică , Bucureşti, 2005.
 3. GUPTA, J.; FORGIONNE, G., MORA, M.: Intelligent decision-making support systems: foundations, applications and challenges. (Decision engineering). Springer-Verlag London Limited, 2006.
 4. SEGUY, A.: Décision collaborative dans les systèmes distribués. Application à la e-maintenance. Thèse de doctorat. L’Institut National Polytechnique de Toulouse, 2008.
 5. LABORIE, F.: Le concept de salle de décision collective et son application aux processus complexes EADS. Thèse de doctorat, Université Paul Sabatier de Toulouse, 2006.
 6. BRÂNDAŞ, C.: Contribuţii la conceperea, proiectarea şi realizarea sistemelor suport de decizie. Teză de doctorat Universitatea ”Babeş – Bolyai”, Cluj-Napoca, 2007.
 7. ISTUDOR, I.: Sisteme suport al deciziei; istoric, rezultate actuale, tradiţie şi dezvoltare, Referat doctorat. Academia Română, Institutul de cercetări pentru inteligenţa artificială, 2009, http://www.racai.ro/Referate/referat1_istudor.pdf
 8. DUMAREST, M.: Technology and Policy in Decision Support Systems. În: White Paper. Decision Point Applications Inc., Beaverlon, Oregon, 2001.
 9. POWER, D.J.: Decision Support Systems: Concepts and Resources for Managers. Quorum Books, Westport, Connecticut, 2002.
 10. MALLACH, E.G.: Decision Support and Data Warehouse Systems, Irwin McGraw-Hill, Boston, 2000.
 11. O’BRIEN, J.A.; MARAKAS, G.: Management Information Systems with MISource, 8-th Ed., McGraw-Hill, Inc., Boston, 2007.
 12. JOERIN, F.: Outils géomatiques pour la prise de décision territoriale, Bilan et apprentissages de quelques expériences, Colloque Développement durable et systèmes d’informations environnementales dans le cadre des 19e Entretiens du Centre Jacques-Cartier 4, 5 et 6 décembre, 2006.
 13. JELOKHANI-NIARAKI, M., MALCZEWSKI, J.: A Web 3.0-driven Collaborative Multicriteria Spatial Decision Support System. Cybergeo : European Journal of Geography [En ligne], Systèmes, Modélisation, Géostatistiques, article 620, mis en ligne le 13 septembre 2012, consulté le 15 janvier 2013. URL: http://cybergeo.revues.org/25514; DOI: 10.4000/cybergeo.25514

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.