Art. 06 – Vol. 21 – Nr. 3 – 2011

Simularea computerizată a procesului răsturnării unui autovehicul folosind programul PC Crash

Cristian-Ion Stoian
cristian68rekord@gmail.com
Cosmin-Nicolae Andrei
cosmin.mabriond@gmail.com
Mabriond Auto SRL

Rezumat: Articolul de faţă prezintă posibilităţile programului PC Crash de simulare computerizată a mişcării autovehiculelor. În cadrul acestui articol este prezentată simularea computerizată a procesului răsturnării unui autovehicul. Secţiunea căii de rulare, înălţimea centrului de greutate şi alţi parametri sunt aleşi în cadrul simulării efectuate în urma determinărilor directe efectuate la faţa locului. De asemenea este evaluată influenţa parametrilor introduşi asupra rezultatelor simulării.

Cuvinte cheie: autovehicul, răsturnare, simulare computerizată, accident rutier

Introducere: În prezent, la nivel european, au fost create şi dezvoltate multe programe de simulare a mişcării autovehiculelor folosite la investigarea şi reconstrucţia evenimentelor rutiere. Aceste programe sunt mereu îmbunătăţite pentru a putea reproduce în mod cât mai corect rezultatele obţinute în urma experimentelor reale efectuate în laboratoarele de cercetare şi analiză.

Unul dintre aceste programe folosit în analiza şi reconstrucţia evenimentelor rutiere este PC Crash, program elaborat şi dezvoltat de compania DSD – Linz (Dr. Steffan Datentechnick) în Austria şi care este recunoscut şi validat la nivel european şi internaţional.

Programul PC Crash este creat pentru simularea şi reconstrucţia evenimentelor în care sunt implicate autovehicule rutiere şi acoperă o mare varietate de situaţii din care rezultă evenimente. Programul are avantajul ultimelor dezvoltări la nivel software şi hardware. Acest program a fost dezvoltat ca aplicaţie Microsoft Windows pentru o uşoară utilizare şi compatibilitate cu multe alte programe.

PC Crash conţine diverse modele de calcul, inclusiv modele energetice ale impactului, modele cinetice pentru simularea în mod realist a traiectoriilor şi modele cinematice pentru studii timp-distanţă.

Pentru o versatilitate ridicată, rezultatele obţinute cu ajutorul PC Crash pot fi vizualizate la scară, în plan şi în proiecţie verticală, în perspectiva 3D, dar pot fi vizualizate şi sub formă tabelară şi grafică.

Bazându-se pe o multitudine de experimente, analize şi studii tehnice pentru validare, PC Crash a fost acceptat ca program de reconstrucţie a incidentelor de trafic la nivel european. Liniile directoare de efectuare a reconstituirii accidentelor de circulaţie, proiect dezvoltat de Uniunea Europeană sub denumirea PENDANT – Pan-European Co-ordinated Accident and Injury Databases, indică drept program de analiză şi reconstituire a evenimentelor rutiere programul PC Crash.

Vizualizează articolul complet

Concluzii: PC Crash este un program de simulare a accidentelor şi de analiză a traiectoriilor, program ce permite o analiză rapidă a coliziunilor dintre vehicule, dar şi a altor tipuri de incidente din trafic.

Folosind programul de reconstrucţie a evenimentelor rutiere PC Crash, utilizatorul poate altera rezultatele simulării efectuate datorită numărului mare de parametri ce sunt luaţi în considerare. Simularea computerizată dovedeşte faptul că rezultatele acesteia depind într-o mare măsură de parametrii introduşi. În cazul considerat, aprecierea necorespunzătoare a secţiunii transversale a drumului şi/sau a înălţimii centrului de greutate al autovehiculului duce în mod implicit la obţinerea unor rezultate total diferite, ceea ce implică o determinare corectă şi explicită atât a caracteristicilor drumului cât şi ale autovehiculului. Pentru a asigura corectitudinea rezultatelor obţinute trebuie ca datele de intrare să fie măsurate, evaluate şi  acceptate cu mare atenţie pentru a se evita alterarea generală a simulării mai ales în cazul în care se efectuează probarea dinamicii declarate de conducătorii auto sau de martorii din diverse speţe.

BIBLIOGRAFIE:

  1. PENDANT – Pan European Co-ordinated Accident and Injury Data bases – 2006 – LINII DIRECTOARE PENTRU EFECTUAREA DE EXPERTIZE IN COMUNITATEA EUROPEANA.
  2. PC-Crash – Operating and Technical Manual – Dr. Steffan Datentechnik, Linz, Austria.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.