Art. 03 – Vol. 21 – Nr. 3 – 2011

Tendinţe în dezvoltarea de APLICAŢII PE INTERNET ÎMBOGĂŢITE (RIA)

Mihaela Tomescu
mtomescu@ici.ro
Daniel Savu
dsavu@ici.ro
Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Informatică, ICI – Bucureşti

Rezumat: Articolul prezintă informaţii referitoare la aplicaţiile pe Internet îmbogăţite (RIA – Rich Internet Applications), fiind identificate şi descrise principalele platforme utilizate în dezvoltarea de aplicaţii de tip RIA. De asemenea, în cadrul articolului sunt oferite informaţii consistente referitoare la viitorul aplicaţiilor de tip RIA. Aplicaţiile pe Internet îmbogăţite (RIA) sunt aplicaţii Web, care utilizează date ce pot fi prelucrate atât pe partea de server, cât şi pe partea de client. În informatică, prin platformă se înţelege un anumit tip de arhitectură hardware şi software care asigură execuţia aplicaţiilor software. Platforma include: arhitectura hardware, sistemul de operare, limbajele de programare şi interfaţa cu utilizatorul (bibliotecile şi interfaţa grafică).  Importanţa din ce în ce mai mare a aplicaţiilor pe Internet îmbogăţite va crea o presiune suplimentară în viitor asupra dezvoltatorilor de software. Din acest motiv, abordările de inginerie Web pentru aplicaţiile de tip RIA trebuie să fie îmbunătăţite în permanenţă pentru a satisface cererea în continuă creştere de astfel de aplicaţii şi pentru a asigura extinderea gamei de aplicaţii.

Cuvinte cheie: Aplicaţie pe Internet îmbogăţită, interactivitate, scalabilitate, fiabilitate, securitate, performanţă, predictibilitate, tehnologie 3D.

Introducere:Aplicaţiile pe Internet îmbogăţite (RIA[1]) sunt aplicaţii Web, care utilizează date ce pot fi prelucrate atât pe partea de server, cât şi pe partea de client [1]. Schimbul de date se efectuează în mod asincron, astfel încât clientul rămâne activ pe durata operaţiilor de reîmprospătare sau actualizare a unor părţi ale interfeţei cu utilizatorul.

Pe partea de client, aplicaţiile sofisticate de tip RIA au o abordare „look and feel” similară cu cea a aplicaţiilor de tip desktop, iar cuvântul „îmbogăţit” se referă la principala caracteristică ce diferenţiază aceste aplicaţii de aplicaţiile Web tradiţionale. Aplicaţiile pe Internet îmbogăţite se caracterizează prin asigurarea unei game largi de controale de operare interactive, prin posibilitatea de utilizare on-line / off-line a aplicaţiei şi prin utilizarea transparentă a puterii de calcul atât pe partea de client, cât şi pe partea de server, precum şi a conexiunii la reţea.

[1] RIA – Rich Internet Applications – Aplicaţii pe Internet îmbogăţite.

Vizualizează articolul complet

Concluzii: Aplicaţiile de tip RIA [13] pot consolida şi îmbunătăţi imaginea unei organizaţii în mai multe moduri. Datorită funcţionalităţii şi interfeţelor sale care nu se regăsesc în cazul aplicaţiilor Web tradiţionale, o aplicaţie pe Internet îmbogăţită bine proiectată oferă utilizatorilor săi o experienţă vizuală atractivă cu valoare adăugată.

Pentru a avea o imagine plastică a caracteristicilor unei aplicaţii de tip RIA care urmăreşte să asigure îmbunătăţirea imaginii unei organizaţii se poate face o paralelă cu atributele emisferelor creierului uman. Astfel emisfera stângă guvernează utilitatea, funcţionalitatea, navigarea şi utilizabilitatea, iar emisfera dreaptă emoţiile şi experienţele interactive, ambele emisfere formând un întreg funcţional.

Importanţa din ce mai mare a aplicaţiilor pe Internet îmbogăţite va crea o presiune suplimentară în viitor asupra dezvoltatorilor de software. Din acest motiv, abordările de inginerie Web pentru aplicaţiile de tip RIA trebuie să fie îmbunătăţite în permanenţă pentru a satisface cererea în continuă creştere de astfel de aplicaţii şi pentru a asigura extinderea gamei de aplicaţii

BIBLIOGRAFIE:

 1. BUSCH, MARIANNE; KOCH, NORA: Rich Internet Applications – State-of-the-Art, http://uwe.pst.ifi.lmu.de/publications/maewa_rias_report.pdf,
 2. Ungureanu,Valeriu: Platforma multimedia Adobe Flash… şi despre terminologie, http://valungureanu.toateblogurile.ro/2010/07/23/platforma-multimedia-adobe-flash-si-despre-terminologie/,
 3. Why use the Flash Platform for RIAs?, http://www.adobe.com/flashplatform/benefits/, 201
 4. http://www.adobe.com/products/air/.
 5. http://www.curl.com/products_platform.php.
 6. http://myuglycreature.wordpress.com/tag/javafx/.
 7. http://www.silverlight.net/getstarted/.
 8. http://prism.mozillalabs.com/why/.
 9. BARTER, HARRY: Next 5 Years in Rich Internet Application Development, http://www.jazzou.com/index.php?option=com_content&task=view&id=8600, 2010.
 10. Rogowski, Ronald: RIAs Will Power Future Online Experiences, http://blogs.forrester.com/ronald_rogowski/10-10-13-by_any_other_name_rias_will_power_future_online_experiences, 2010.
 11. Rich Internet Applications Will Power Online Experiences Of The Future, http://www.forrester.com/rb/Research/rich_internet_applications_will_power_online_experiences/q/id/47919/t/2, 2010.
 12. DELAP, SCOTT: Virtual Panel: The Current and Future State of RIA, http://www.infoq.com/articles/ria-panel, 2009.
 13. FRANCO, ANTHONY: President, EffectiveUI, How Rich Internet Applications (RIAs) Increase Brand Value, http://www.uiresourcecenter.com/rich-internet-applications/articles.html?s=2_1, 2008.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.