Art. 01 – Vol. 21 – Nr. 3 – 2011

ASIGURAREA UTILIZĂRII DURABILE A APEI PE TERRA PRIN INFORMATIZAREA MONITORIZĂRII MEDIULUI

Mihai Tertişco
tertisco_mihai@yahoo.com
Risantea Găgescu
rgagescu@gmail.com
Petru Junie
pjunie2000@yahoo.com
Cristian Eremia
ceremia12003@yahoo.com
Universitatea Politehnica Bucureşti

Rezumat:   În lucrare sunt prezentate unele rezultate ale cercetării ştiinţifice doctorale care vizează modificările climatice pe Terra şi poluarea mediului şi care influenţează utilizarea durabilă a apei şi pune în pericol viaţa planetei. Se propune monitorizarea biosferei, hidrosferei şi solului prin sisteme informatice de senzori fără fir cu scopul măsurării intensităţii şi ritmului de modificare a climei pe Terra. Aceste cercetări au la bază recomandările primei Consfătuiri interguvernamentale privind monitorizarea mediului (Kenia, 1974), convocată de Consiliul Director al Programului ONU referitor la problemele mediului ambiant.

Cuvinte cheie:  Dezvoltare durabilă, monitorizare, reţele de senzori fără fir, prima Consfătuire interguvernamentală privind monitorizarea mediului (Kenia, 1974).

Introducere: Pe scurt, mediul, se defineşte ca fiind natura înconjurătoare prin care se află fiinţele şi lucrurile. Mai pe larg, mediul reprezintă totalitatea factorilor fizici, chimici, meteorologici şi biologici dintr-un anumit loc dat, cu care un organism vine în contact.

Unitatea dintre organism şi mediu este exprimată cel mai bine şi mai clar în interacţiunea istorică dintre materia vie (organisme) şi natura anorganică primară (factori abiotici). Organismele aparţinând unei anumite specii asimilează în cursul existenţei lor unele condiţii externe, care devin apoi condiţii de viaţă pentru alte specii, fie servindu-le drept hrană, fie modificând componenţa fizică, chimică şi biologică a acestor specii.

Folosindu-se pe scară largă ştiinţa şi tehnologia în scopul dezvoltării industriale, s-a ignorat necesitatea păstrării în permanenţă a unui echilibru între satisfacerea nevoilor materiale proprii, în continuă creştere şi protecţia tuturor factorilor mediului înconjurător. Ruperea de către om, prin intervenţiile sale grăbite şi nu întotdeauna foarte bine gândite, a echilibrelor naturale este o caracteristică a celei de a doua jumătăţi a secolului XX, deşi fenomene izolate au apărut cu mult înainte.

Cercetarea bibliografică şi analiza modificărilor climatice ne-a condus spre o constatare pe care am numit-o ritmuri diferite, RD.

Ritmul de schimbare a mediului este mult superior ritmului de apariţie şi perfecţionare a metodelor de control şi prognosticare a evoluţiei degradării mediului. CONSECINŢA RD: omul poate doar constata efectele ecologice nefavorabile şi nu le poate preveni.

EXEMPLU: Despădurirea pe suprafeţe mari, practicată în prezent şi în ţara noastră, este o acţiune a omului care a explicat catastrofa produsă în anul 1934 în sud-vestul SUA, când a avut loc, în câteva minute, o mare eroziune eoliană, vânturile transformând în praf circa 300 milioane tone de sol fertil.

Vizualizează articolul complet

Concluzii: Lucrarea scoate în evidenţă particularităţile modificărilor climei pe Terra şi influenţa acesteia asupra utilizării durabile a apei şi intensificarea degradării mediului. Se propune introducerea unor sisteme informatice de monitorizare a modificărilor climei şi degradării mediului în conformitate cu recomandările primei consfătuiri interguvernamentale privind monitorizarea mediului (Kenia, 1974), convocată de consiliul director al programului ONU referitor la problemele mediului ambiant. Sunt prezentate atât structura cât şi funcţiunile unui asemenea sistem informatic de monitorizare. Pentru realizarea acestui sitem de monitorizare se propune o soluţie modernă bazată pe utilizarea reţelelor de senzori fără fir cu o structura ierarhizta de genul structurii sistemului de monitorizare asistenului electroenergetic national.

BIBLIOGRAFIE:

  1. DUŢU, M.: Tratat de dreptul mediului. Ed. 3 – Editura C. H. Beck Bucureşti 2007.
  2. * * * BusinessWeek -1999.
  3. JUNIE, P.; EREMIA, C.:Unele contribuţii privind modelarea topologică a reţelelor de senzori fără fir (RSff), Revista Română de Informatică şi Automatică nr. 2, pp. 15-25, 2011.
  4. JUNIE, P., DINU, O.: Pipeline Infrastructure Monitoring system Using Wireless Sensor Networks(WSN), UPG Sci. Bull LXIII No. 2/2011.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.