Art. 06 – Vol. 21 – Nr. 4 – 2011

Cercetare şi inovare prin sistemul de management de brevete Proinova

Ágnes Sebestyén-Pál
Gheorghe Sebestyén-Pál
Agnes.Sebestyen.Pal@gmail.com
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Departamentul de Informatică, Cluj-Napoca, România
Marius Bulgaru
Marius.Bulgaru@tcm.utcluj.ro
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Departamentul Ingineria Fabricației – TCM, Cluj-Napoca, România

Rezumat: Rezultatele precum şi succesul activităţilor de cercetare şi inovare sunt în mare măsură dependente de un proces de documentare bine fondat şi de disponibilitatea şi utilizarea unor surse de informare de calitate. După cum este susţinut în această lucrare, brevetele au un mare potenţial şi sunt o sursă valoroasă de informare cu condiţia ca disponibilitatea şi utilizarea lor să fie activată şi promovată printr-un sistem de gestionare eficientă a brevetelor. Deşi există mai multe baze de date de patente oficiale care oferă acces online la documentele brevetelor se constată o lipsă considerabilă de servicii de administrare a acestora şi a unui sistem integrat de stocare pentru a încorpora aceste servicii. Această lucrare prezintă un model pentru un depozit de brevete şi descrie colecţia sa de servicii care se adresează prelucrării brevetelor. Ca atare, acest depozit tratează problema disponibilităţii patentului şi îşi asistă utilizatorii în procesul de regăsire a informaţiei prin servicii precum procesarea brevetelor, căutarea brevetelor şi generarea de rapoarte.

Cuvinte cheie: depozit de brevete; căutare de documente; regăsirea de informaţii; căutare semantică; clasificarea documentelor; inovare.

Vizualizează articolul complet

BIBLIOGRAFIE:

 1. GROSSMAN, D. A.; FRIEDER, O.: Information Retrieval: Algorithms and Heuristics. The Information Retrieval Series.
 2. SALTON, G.; WONG, A.; YANG, C. S.: A vector space model for automatic indexing.
 3. FUHR, N.: Probabilistic Models in Information Retrieval.
 4. DEERWESTER, S; DUMAIS, S.; FURNAS, G.; HARSHMAN, R.; LANDAUER, TH.; LOCHBAUM, K.; STREETER, L.: Computer information retrieval using latent semantic structure, 1988 (US Patent 4,839,853).
 5. HEUSCH, CH.: Contributions regarding the processing of the structure and content of patents and development of special system and program, with application for gears. PhD thesis.
 6. LEONARD, D.; SENSIPER, S.: Divergence and convergence in thinking – „The Role of Tacit Knowledge in Group Innovation”, 1998.
 7. PATENTSCOPE® WIPO’s Gateway to Patent Services and Activities, http://www.wipo.int/patentscope/en/
 8. International Patent Classification (IPC)
 9. http://www.wipo.int/classifications/ipc/en/
 10. European Patent Classification (ECLA)
 11. http://library.queensu.ca/webeng/patents/ECLA_Class_Guide.pdf
 12. World Intellectual Property Organization, http://www.wipo.int
 13. United States Patent and Trademark Office, http://www.uspto.gov/
 14. European Patent Office, http://www.epo.org/
 15. Open Patent Services (OPS), http://www.epo.org/patents/patent-information/free/open-patent-services.html
 16. CQL: Common Query Language, Version 1.1, http://www.loc.gov/standards/sru/sru1-1archive/cql.html
 17. European publication server, https://data.epo.org/publication-server/
 18. European publication server Web service
 19. https://data.epo.org/publication-server/soap/Server_1_1.jws?wsdl
 20. Apache Lucene, http://lucene.apache.org/java/docs/

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.