Art. 09 – Vol. 21 – Nr. 2 – 2011

Portalul ARCSITE – instrument modern INTERACTIV de informare arheologică
şi turistică

Daniel Savu
dsavu@ici.ro
Mihaela Tomescu
mtomescu@ici.ro
Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Informatică – ICI, Bucureşti

Rezumat: Articolul prezintă informaţii referitoare la sistemul ARCSITE care include instrumente suport ce asigură furnizarea de informaţii despre situri arheologice şi turistice persoanelor care călătoresc în scopuri turistice, în orice moment şi în orice loc. Pentru realizarea sistemului ARCSITE au fost utilizate facilităţile oferite de sistemul de poziţionare globală (GPS), sistemul global de telecomunicaţii mobile (GSM), sistemul de informaţii geografice (GIS) şi serviciul global de transmitere pachete de date prin unde radio (GPRS). Portalul ARCSITE oferă servicii pentru calculatoare personale şi mijloace mobile de comunicare (telefon mobil, palm computer, laptop, PDA etc.).

Cuvinte cheie: portal, on-site, situri arheologice şi turistice, GPS, GSM, GIS, geolocalizare, portlet.

Introducere: Proiectul „Instrumente pentru informarea şi îndrumarea utilizatorilor asupra siturilor arheologice direct în locul în care aceştia se află (on–site) – ARCSITE” se derulează în cadrul Planului Naţional de Cercetare–Dezvoltare şi Inovare pentru perioada 2007–2013, în Programul INOVARE, Modul 5 – Cooperare internaţională şi reprezintă contribuţia românească la proiectul european „Tools For Providing On–Site Information & Guidance on Archaeological sites – ARCSITE” derulat în cadrul Programului EUREKA [1].

Sistemul ARCSITE oferă instrumente suport prin intermediul cărora sunt oferite informaţii despre situri arheologice şi turistice conform cererii utilizatorilor ţintă ai rezultatelor proiectului (de exemplu, administratori din zone turistice respectiv vizitatori). Aceste informaţii sunt furnizate persoanei care călătoreşte în scopuri turistice, în orice moment şi în orice loc.

Transferul direct de informaţii personalizate şi precise, din punct de vedere al localizării, în locul în care se află respectivele persoane (on–site), permite vizitarea în cunoştinţă de cauză a siturilor arheologice şi / sau turistice, înlocuind ghidul tradiţional cu o alternativă interactivă.

Acest transfer de informaţii poate fi efectuat imediat după solicitare. Astfel, sunt oferite informaţiile arheologice şi turistice solicitate de către un călător / turist, fiind astfel la dispoziţia acestuia.

Utilizatorul, indiferent de localizarea sa geografică, beneficiază de aceste informaţii
în timpul vizitării unui sit, primind imediat o descriere a respectivului sit şi / sau a unor obiective învecinate.

Pentru realizarea sistemului ARCSITE au fost utilizate facilităţile oferite de sistemul de poziţionare globală (GPS[1]), sistemul global de telecomunicaţii mobile (GSM[2]) sistemul de informaţii geografice (GIS[3]) şi serviciul global de transmitere pachete de date prin unde radio (GPRS[4]).

GPS [2] reprezintă un sistem de poziţionare globală ce are la bază un receptor radio special care măsoară distanţa de la locaţia instrumentului la un satelit geostaţionar care transmite de pe orbită semnale conţinând coordonatele.

Sistemul de telefonie celulară GSM [3] reprezintă una dintre cele mai complexe reţele de radiocomunicaţii existente şi beneficiază de o capacitate de 5–10 ori mai mare faţă de capacitatea reţelelor celulare analogice. Reţeaua GSM este concepută ca o reţea inteligentă. Reţelele de radiocomunicaţii mobile numerice, din care face parte şi GSM ca standard european, dispunând de o mare varietate de mesaje de semnalizare, simplifică şi îmbunătăţesc funcţiile legate de mobilitate.

Un sistem GIS [4] este un sistem integrat constituit din hardware, software şi personal competent, care lucrează cu date de tip topografic, demografic, utilităţi, precum şi alte resurse cu referinţă geografică.

Serviciul global de transmitere pachete de date prin unde radio (GPRS [5]) este un serviciu specificat în faza 2+ de standardizare a GSM. Acesta este oferit prin intermediul unei infrastructuri, numită şi sistem sau reţea GPRS, ce interoperează cu infrastructura „clasică” GSM şi permite într–o reţea GSM transmiterea datelor pe baza comutaţiei de pachete.

Realizatorul proiectului ARCSITE este un consorţiu format din S.C. EDATA S.R.L. (www.edata.ro) în calitate de coordonator al proiectului şi partenerul Institutul Naţional de Cercetare–Dezvoltare în Informatică – ICI Bucureşti (www.ici.ro).

[1] GPS – Global Positioning System – Sistem de poziţionare globală

[2] GSM – Global System for Mobile Communications – Sistem global de telecomunicaţii mobile

[3] GIS – Geographic Information System – Sistem de informaţii geografice

[4] GPRS – Global Package Radio Service – Serviciu global de transmitere pachete de date prin unde radio

Vizualizează articolul complet

Concluzii: Sistemul ARCSITE include instrumente suport care asigură furnizarea de informaţii despre situri arheologice şi turistice persoanelor care călătoresc în scopuri turistice, în orice moment şi în orice loc prin servicii Internet, GSM, GPS şi GPRS.

Utilizatorul portalului ARCSITE beneficiază de cele mai bune servicii datorită atât duratei nelimitate de exploatare a aplicaţiei construite pe o soluţie actualizabilă, cât şi utilizării de tehnologii de poziţionare cu suport la nivel global.

Prin utilizarea unor instrumente moderne de acces la informaţii pentru orice persoană, portalul ARCSITE asigură lărgirea orizontului de cunoaştere al utilizatorilor săi privind zonele turistice şi / sau arheologice.

Calitatea informaţiilor puse la dispoziţie diminuează substanţial timpul de informare şi, implicit, costurile asociate, având şi rolul de a modifica comportamentul turiştilor în ceea ce priveşte protecţia mediului.

Portalul ARCSITE poate influenţa în mod pozitiv dezvoltarea turismului în România prin asigurarea unui acces mai rapid şi complet la informaţii privind zone turistice / arheologice şi obiectivele învecinate acestora.

BIBLIOGRAFIE:

  1. http://www.eurekanetwork.org/project/–/id/3753.
  2. http://en.wikipedia.org/wiki/Global_Positioning_System.
  3. http://en.wikipedia.org/wiki/GSM.
  4. http://en.wikipedia.org/wiki/Geographic_information_system.
  5. http://en.wikipedia.org/wiki/General_Packet_Radio_Service.
  6. http://www.liferay.com/home.
  7. http://arcsite.edata.ro/.
  8. PILGRIM, M. HTML5: Up and Running. O’Reilly Media, 1st. edition 2010.
  9. MEISTER, T. Introduction to Google Gears. Wrox 2007.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.