Art. 02 – Vol. 21 – Nr. 2 – 2011

Dezvoltarea  şi  realizarea  interfeţei  de acces la  sistemul  SIMBNR1

Dora Coardoş
coardos@ici.ro
Cornelia Lepădatu
cornelia@ici.ro
Ion Alexandru Marinescu
ionut@ici.ro
Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Informatică – ICI, Bucureşti

Rezumat: În acest articol vom prezenta câteva din rezultatele obţinute în cadrul derulării proiectului de cercetare „Sistem integrat on-line pentru managementul bibliografiei naţionale retrospective”, care face parte din programul de cercetare – Program Nucleu. Astfel, se prezintă dezvoltarea interfeţei sistemului SIMBNR. Mai precis, se prezintă pe de o parte realizarea tehnică a site-ului, iar pe de altă parte difuzarea şi promovarea site-ului care se referă la optimizare şi publicare pe serverul web.

Cuvinte cheie: bibliografie naţională retrospectivă, tehnica CSS, XHTML, baze de date, interfaţă Web

Introducere: Este greu de imaginat evoluţia omenirii în toate domeniile de cunoaştere fără bibliografie. Cu ajutorul acestei ştiinţe s-au putut deschide uşile ferecate ale trecutului, spre a cunoaşte istoria, viaţa şi opera unei personalităţi, a unei comunităţi sau a unui popor.

“Apărută odată cu primele manifestări ale culturii scrise, necesitatea de bibliografie sporeşte continuu şi direct proporţional, nu numai cu amploarea producţiei de documente, dar şi cu creşterea gradului de complexitate şi de diversitate a intereselor de cunoaştere ale omului şi ale societăţii”[1].

Astfel, se poate afirma, că bibliografia este o componentă indispensabilă a cercetării ştiinţifice din orice domeniu.

Regulile contemporane de descriere bibliografică s-au format pe parcursul mai multor veacuri. Diferite surse, arheologice şi literare mărturisesc despre existenţa unor mari biblioteci în antichitate. Din acele timpuri putem urmări nişte liste descriptive şi ordonate, în care erau înregistrate colecţiile bibliotecilor.

Bibliografia naţională a unei ţări reprezintă evoluţia culturală, spirituală şi economică a acelei ţări, o oglindă a realizărilor din toate domeniile consemnate în scris.

Existenţa la Biblioteca Academiei Române a lucrării „Bibliografia naţională retrospectivă a cărţii româneşti” sub formă de volume, greu de mânuit şi în tiraje reduse şi epuizate, cere crearea unei alternative moderne prin folosirea tehnologiilor IT în vederea unui acces cât mai rapid al utilizatorului, o integrare în fluxul informaţional internaţional, o ieşire din izolare a culturii române.

Proiectul, prin rezultatele lui, este unul de interes naţional cu valoare strategică, căci bibliografia naţională a unei ţări reprezintă un punct strategic al culturii acelei ţări cu impact cultural intern şi internaţional.

Vizualizează articolul complet

Concluzii: Principalele instrumente multimedia care s-au utilizat pentru realizarea sistemului SIMBNR sunt:

 • MYSQL: sistem de gestiune baze de date;
 • PHP, ASP.NET2.0: limbaje de programane cu facilităţi de accesare a bazelor de date pe Web;
 • HTML, CSS, JAVASCRIPT, AJAX, FLASH, ACTION SCRIPT: instrumente specifice construirii paginilor Web dinamice.

Bibliografia Naţională Retrospectivă a cărţii româneşti poate fi accesată on-line la adresa Web http://simbnr.ici.ro/bnr/

BIBLIOGRAFIE:

 1. BANCIU, D.; COARDOŞ D.; LEPĂDATU C. I. Informaţia Digitală în Cultură – Cercetări şi realizări. Editura ARS DOCANDI, 2010, ISBN 978-973-558-498-6, 384 pagini.
 2. COARDOŞ, D.; COARDOŞ V.; LEPĂDATU C. I.; LEPĂDATU C. Management of the National Retrospective Bibliography of Romanian Books. Proccedings of the Conference BIBLIO 2010, International Conference on Library and Information Science „Innovation within Libraries”, June 3th-5th, 2010, Braşov, România, Editura Universităţii Transilvania din Braşov, ISSN 2066-5121, pp. 43-50.
 3. COARDOŞ, D.; COARDOŞ V.; LEPĂDATU C. I.; LEPĂDATU C. N. Integrated On-line System for Management of the National Retrospective Bibliography – SIMBNR, Automation Computers Applied Mathematics, Volume 18, Number 2, 2009.
 4. *** Colectiv de cercetare, „Sistem integrat on-line pentru managementul bibliografiei naţionale retrospective”, Etapa III – „Proiectarea platformei tehnologice pentru modelul experimental al sistemului”, Raport de cercetare, I.C.I. Bucureşti, decembrie, 2010.
 5. *** Bibliografia Românească Veche 1508-1830, Ediţiunea Academiei Române, 1903.
 6. *** Bibliografia Românească Modernă 1831-1918, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1984.
 7. LOWERY, JOSEP. Dreamweaver CS4 Bible. Wiley Publishing Inc. 2008.
 8. YORK, RICHARD. CSS, Cascading Style Sheets for Web Design. Wiley Publishing Inc. 2007.
 9. MAILAT, M.; MAILAT CRISTINA. SEO, Ghid de optimizare web, 2008 Submit Suite.

________________________________________________

1 SIMBNR – „Sistem integrat on-line pentru managementul bibliografiei nationale retrospective”

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.