Art. 01 – Vol. 21 – Nr. 2 – 2011

METODE ŞI TEHNICI UTILIZATE PENTRU REALIZAREA SISTEMULUI SIMBNR1

Dora Coardoş
coardos@ici.ro
Cornelia Lepădatu
cornelia@ici.ro
Ion Alexandru Marinescu
ionut@ici.ro
Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Informatică – ICI, Bucureşti

Rezumat: În articol sunt prezentate o parte din rezultatele cercetării desfăşurate pentru realizarea sistemului SIMBNR. Aceste rezultate se referă, în principal, la identificarea şi descrierea funcţionalităţilor sistemului, la metodologia de realizare a arborescenţei site-ului SIMBNR, la design-ul funcţional al site-lui, precum şi la funcţionalităţile de navigare în interiorul site-ului. Realizarea sistemului a fost obiectivul unui proiect de cercetare din cadrul Programului Nucleu, finanţat de ANCS în perioada 2009-2011. Proiectul şi-a propus să creeze o imagine clară, reală şi accesibilă on-line a Bibliografiei Naţionale Retrospective a cărţii româneşti.

Cuvinte cheie: bibliografie naţională retrospectivă, site, multimedia, baze de date

Introducere: Bibliografia naţională retrospectivă a cărţii româneşti este o lucrare de interes naţional care descrie şi sistematizează textele imprimate pe teritoriul românesc reprezentând toate cărţile publicate în limba română, indiferent de autor şi loc şi toate cărţile autorilor români, indiferent de limba şi locul apariţiei, pe perioada 1508-1918.

În societatea contemporană, în care factorul relevant este informaţia, esenţială este familiarizarea atât a bibliotecarilor, cât şi a beneficiarilor de documente cu etapele procesului de informare, bibliografia – cu toate formele ei – având un rol incontestabil în procesul cunoaşterii. Astfel, se impun conştientizarea necesităţii informării şi a faptului că referinţele bibliografice exacte şi complete stau la baza luării unor hotărâri avizate.

Problema păstrării informaţiilor cuprinse în bibliografiile naţionale retrospective este relevantă pentru publicaţii şi pentru datele cercetărilor.

Accesul la informaţiile ştiinţifice prin intermediul bibliografiilor naţionale retrospective, precum şi diseminarea şi păstrarea acestora sunt provocări majore ale epocii digitale.

Pentru valorificarea şi diseminarea informaţiilor deosebit de valoroase, conţinute în bibliografia de carte românească veche şi modernă, s-a impus crearea unei alternative on-line de consultare a ei prin folosirea tehnologiilor multimedia, în vederea obţinerii unui acces cât mai rapid al utilizatorului.

Sistemul integrat on-line pentru managementul bibliografiei naţionale retrospective SIMBNR oferă pentru prima dată acces integrat la o lucrare de interes naţional, deschizând noi căi de explorare a patrimoniului cultural naţional.

Vizualizează articolul complet

Concluzii: Beneficiul direct al utilizatorilor va consta în furnizarea unor criterii avansate de căutare a publicaţiilor româneşti şi a autorilor acestora, ceea ce va permite regăsirea cu uşurinţă a informaţiilor de interes într-un timp scurt.

Un alt avantaj îl reprezintă accesul liber la moştenirea naţională scrisă, digitizată, în vederea documentării unor proiecte de cercetare specifice, realizând astfel o importantă economie de timp şi resurse dar şi protejarea documentelor vechi originale.

Bibliografia Naţională Retrospectivă a cărţii româneşti poate fi accesată on-line la adresa Web:

http://simbnr.ici.ro/bnr/

BIBLIOGRAFIE:

  1. BANCIU, D. Informatizarea bibliotecilor – Concepte şi practici. Editura Universităţii din Bucureşti, 2001, 193 pagini.
  2. BANCIU, D.; COARDOŞ D.; LEPĂDATU C. I. Informaţia Digitală în Cultură – Cercetări şi realizări. Editura ARS DOCENDI, 2010, ISBN 978-973-558-498-6, 384 pagini.
  3. COARDOŞ, D.; COARDOŞ V.; LEPĂDATU C. I.; LEPĂDATU C. N. Integrated On-line System for Management of the National Retrospective Bibliography – SIMBNR. Automation Computers Applied Mathematics, Volume 18, Number 2, 2009.
  4. WATRALL, ETHAN; SIARTO JEFF. Web design. Editura O’Reilly 2008.
  5. CHU, NICHOLAS. Reussir un projet Web. Eyrolles, 2006.
  6. CROWDER, PHILIP; CROWDER DAVID A. Creating Web Sites Bible. Wiley Publishing, 2008.
  7. FOWLER, SUSAN; VICTOR STANWICH. Web Application Design Handbook. Morgan Kaufmann Publishers, 2004.

________________________________________________

1 SIMBNR – „Sistem integrat on-line pentru managementul bibliografiei nationale retrospective”

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.