Art. 10 – Vol. 21 – Nr. 1 – 2011

Prezentarea  componentei  BES-Cream  CE  şi  a programului  de  monitorizare a
platformei  PEGAF

Ştefan Alexandru Nicolae Preda
stefanalex@ici.ro
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI Bucureşti

Rezumat: Prezenta lucrare prezintă componenta dezvoltată în ICI pentru platforma PEGAF – un sistem de monitorizare a job-urilor lansate pe Computing Element CREAM-BES. De asemenea sunt prezentate arhitecturile CREAM, BES şi modul de interconectare dintre PEGAF şi CREAM-BES.

Cuvinte cheie:  Axis 2, java, monitorizare, BES-Cream CE, GRID

Introducere: Calculul GRID s-a impus în ultimul deceniu ca o arhitectură de calcul distribuit datorită nevoii mari de calcul şi de stocare şi datorită resurselor distribuite pe glob. În momentul de faţă există mai multe tipuri de middleware: ARC (Advanced Resource Connector, un middleware Grid introdus de către NorduGrid, distribuit ca software open source sub licenţa Apache), gLite (middleware-ul folosit de experimentele LHC din CERN, precum şi într-o mare varietate de domenii ştiinţifice; conţine un set complet de servicii pentru construirea unei infrastructuri Grid), Globus (middleware de tip open source creat de către Globus Alliance), GridWay (este o tehnologie de tip open-source ce permite o distribuţie la scară înaltă şi eficientă a resurselor de tip computing).

Cream-BES are drept scop realizarea management-ului de job-uri peste Grid-uri diferite şi reprezintă o interfaţă cu arhitectură bazată pe servicii Grid cu resurse deschise (OGSA-BES) la CREAM (Computing Resource Execution And Management). Acest serviciu are la bază descrierea limbajul de descriere a lansării job-urilor JSDL (Job Subbmission Description Language).

În cadrul proiectului PN II PEGAF – „Platformă experimentală Grid pentru dezvoltarea de aplicaţii orientate pe fluxuri de activităţi cu alocarea dinamică a resurselor”,  coordonat de ICI Bucureşti [1], echipa ICI din care am făcut parte a avut ca sarcină furnizarea soluţiei de administrare a serviciilor compatibile OGSA [2].  Această componentă a platformei PEGAF are drept scop monitorizarea job-urilor prin servicii Web lansate pe CREAM-BES.

Vizualizează articolul complet

Concluzii: Sistemul de monitorizare a job-urilor în cadrul platformei PEGAF conţine o soluţie viabilă pentru monitorizarea job-urilor lansate pe CREAM-BES.

BIBLIOGRAFIE:

  1. FLORIAN, V.; G. NEAGU; A. STANCIU; S. PREDA. Design and Implementation of an OGSA Compliant Grid Service Orchestration and Scheduling Environment. Proceedings, International Conference on Complex, Intelligent and Software Intensive Systems-CISIS 2010, Krakow, 15-18.02.2010, Published by IEEE Computer Society, pp.490-495, ISBN: 978-0-7695-3967-6.
  2. FOSTER, I.; H. KISHIMOTO; A. SAVVA; D. BERRY; A. GRIMSHAW; B. HORN; F. MACIEL; F. SIEBENLIST; R. SUBRAMANIAM; J. TREADWELL; J. VON REICH. The Open Grid Services Architecture, OGF Grid Final Documents (GFDs), 2006, http://www.ogf.org/documents/GFD.80.pdf
  3. ANDREOZZI, S.; S. BURKE; F. EHM; L. FIELD, G. GALANG; B. KONYA; M. LITMAATH; P. MILLAR; J. P. NAVARRO. GLUE 2.0 Specification, 2009, http://www.ogf.org/documents/GFD.147.pdf.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.