Art. 06 – Vol. 21 – Nr. 1 – 2011

Evaluarea instrumentului Intalio BPM

Mădălina Zamfir
madalina@ici.ro
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI Bucureşti

Rezumat: Intalio furnizează o alternativă pentru instrumentele de modelare a proceselor economice (eng. „business process modelling – BPM”), ale cărei avantaje sunt suportul pentru standarde, interfaţa clară şi bine organizată şi costul scăzut, în special pentru partea de modelare a acestor instrumente. Metoda de evaluare prezentată în continuare constă în compararea elementelor vizuale şi a capacităţilor modelatorului cu reprezentarea standard BPMN (Business Process Modeling Notation) a OMG. Sunt evaluate construirea unui model de proces cu instrumentul şi modul de generare a limbajului BPEL (Business Process Executable Language). Modelatorul este utilizabil şi elementele BPMN pot fi utilizate în modelarea de zi cu zi. Instrumentul are câteva probleme de stabilitate, însă nu s-a găsit nicio neconformitate cu standardul BPEL [1].

Cuvinte cheie: Intalio Designer, bpmn, bpel

Introducere: Intalio BPM Suite Community Edition este un instrument BPM open source cu ajutorul căruia companiile pot experimenta modelarea proceselor economice în BPMN. În cele ce urmează se urmăreşte funcţionarea Intalio ca modelator BPMN şi evaluarea Intalio cu ajutorul unui modelator BPMN. Modelatorul cunoscut şi sub numele de designer, conţine cele mai interesante caracteristici şi limitări  ale setului de instrumente furnizat de Intalio. Se urmăreşte funcţionarea designer-ului ca un instrument de modelare a proceselor.

Vizualizează articolul complet

Concluzii: Scopul acestui studiu s-a limitat la prezentarea anumitor aspecte esenţiale disponibile în instrumentele Intalio. Astfel, putem spune că Intalio Designer are o medie bună de folosire şi capacitate de învăţare, datorită căreia utilizatorul îşi poate realiza în condiţii eficiente activitatea. Din punctul de vedere al fiabilităţii, Intalio Designer trebuie să se maturizeze, însă este foarte potrivit din perspectiva întrebuinţării, în cadrul întreprinderilor mici.

BIBLIOGRAFIE:

 1. Evaluation of Intalio BPM Tool, Pekka Helkio, Antti Seppala, Ossi Syd
 2. YENGSEOK, L.; B. JUHHYUN; S. SEOKKOO. Development of Quality Evaluation Metrics for BPM System. Fourth Annual ACIS International Conference on Computer and Information Science, 2005.
 3. Object Management Group (OMG), Business Process Modeling Notation Specification 1.0, Final adopted specification, 01.02.2006 Online http://www.bpmn.org/ Documents/OMG%20Final%20Adopted%20BPMN%201-0%20Spec%2006-02-01.pdf, Referenced 19.10.2006
 4. OUYANG, C.; M. DUMAS; W. M. P. VAN DER AALST; H. M.TER HOFSTEDE. From Business Process Models to Process-oriented Software Systems: The BPMN to BPEL Way. BPM Center Report BPM-06-27, 2006.
 5. W3C Recommendation, Extensible Markup Language (XML) 1.0 (Fourth Edition), August 16 2006 Online http://www.w3.org/TR/xml, Referenced 19.10.2006
 6. Stylus Studio, DataDirect, Online. http://www.stylusstudio.com, Referenced 01.11.2006
 7. W3C Note, Web services Description Language (WSDL) 1.1, Online. http://www.w3.org/TR/wsdl,Referenced 19.10.2006
 8. Intalio, PXE Confluence Wiki, Online. http://pxe.intalio.org, Referenced 10.11.2006.
 9. GHALIMI, I. Donation to Apache, Online. http://itredux.com/blog/2006/02/15/donation-toapache, Referenced 10.11.2006.
 10. Object Management Group (OMG), Business Process Modeling Notation Specification 1.0, Final adopted specification, 01.02.2006, Online. http://www.bpmn.org/Documents/OMG%20Final%20Adopted%20BPMN%201-0%20Spec%2006-02-01.pdf
 11. NEAGU, G.; F. VLADIMIR; V. SIMA; M. ZAMFIR; S. PREDA. Platformă experimentală Grid pentru dezvoltarea de aplicaţii orientate pe fluxuri de activităţi cu alocarea dinamică a resurselor – PEGAF, Verificarea funcţionalităţii platformei şi realizarea aplicaţiilor Grid pilot, proiect PN – 11064, noiembrie 2010, ICI – Bucureşti, România.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.