Art. 05 – Vol. 21 – Nr. 1 – 2011

SEMANTICA ALERTELOR ÎN SISTEMELE DE AVERTIZARE PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ. PREMISELE UNEI ONTOLOGII  A  ALERTĂRII ÎN SITUAŢII DE URGENŢĂ

Nicolae-Dorel Constantinescu
Doctorand, Facultatea de Automatică și Calculatoare,
Universitatea ”Politehnica” București
dorel_nic@yahoo.com

Rezumat: În acest articol se propune definirea semantică a activităţii de avertizare în situaţii de urgenţă, completând o ontologie (BFO) şi utilizând un limbaj de reprezentare (OWL) consacrate. Adiţional se arată cum se poate realiza translatarea ontologiei rezultate în structurile de date ale unui limbaj de programare, de asemenea de largă utilizare (JAVA), în scopul implementării în aplicaţiile software pentru avertizare în situaţii de urgenţă.

Introducere: Situaţii de urgenţă se produc în permanenţă (inundaţii, alunecări de teren, atentate teroriste etc.) şi au nevoie de un management corespunzător. Avertizarea populaţiei este o activitate ce se manifestă la intersecţia etapelor de pregătire şi răspuns, din managementul situaţiilor de urgenţă. Sistemele de avertizare pentru situaţii de urgenţă au scopul de a înlesni activitatea de avertizare. În mod clasic, sistemele de avertizare pentru situaţii de urgenţă se organizează pe trei niveluri: monitorizare, interpretare, alertare [1]. Suplimentar, am identificat drept necesară introducerea celui de-al patrulea nivel, nivelul de corelare. În sprijinul acestui nivel şi al întregului proces de alertare, s-a impus sporirea gradului de rigurozitate cerut în definirea evenimentelor (ideal precursorilor) şi intrinsec alertelor ce sunt generate pe baza evenimentelor. Întrebările la care ne-am propus să găsim un răspuns precis sunt unde, când şi ce se alertează. Am avut în vedere în lucrări anterioare dimensiunea spaţială [2] şi temporală [3], iar în acest articol ne concentrăm asupra aspectului semantic al problemei alertării în situaţii de urgenţă. Ca şi în celelalte cazuri, instrumente din sfera tehnologiei informaţiei par să fie croite special pentru a oferi răspunsuri adecvate la problema în discuţie. Astfel, fiind stabilită necesitatea unei bune definiri a alertelor şi faptul că acestea sunt create şi procesate prin intermediul sistemelor informatice, vom încerca să creăm premisele unei ontologii pentru acestea şi în acelaşi timp să stabilim posibilităţile în care ontologia ce va fi creată poate fi tradusă în structurile de date ale limbajelor de programare, în scopul oferirii posibilităţii de manipulare programatică. Vom vedea că dinamica spaţio-temporală a alertelor creează particularităţi de reprezentare a acestora.

Vizualizează articolul complet

Concluzii: Interoperabilitatea între sistemele informatice particulare, cu funcţionalităţi adaptate, ce deservesc entităţi diferite, este un numitor comun care odată atins permite integrarea şi funcţionarea armonioasă ca întreg. În domeniul Sistemelor de avertizare pentru situaţii de urgenţă, corelarea alertelor este un nivel pe care l-am propus spre a completa structura clasică de monitorizare, interpretare şi alertare. Dacă perspectiva operativă asociată unei situaţii de urgenţă ar putea fi mapată într-o ontologie cât mai completă, se vor facilita atât mecanismele de judecată umană, cât mai ales mecanismele de judecată automată, realizată de calculator, ce ar aduce o sporire a gradului de încredere asociat procesului de alertare. În acest articol am prezentat premisele unei ontologii pentru avertizarea în situaţii de urgenţă, ce ar putea fi dezvoltată şi apoi adoptată de aplicaţiile software folosite în astfel de situaţii. Ducerea la bun sfârşit a acestei sarcini presupune un efort concertat din partea celor cu rol de emiţători ai alertelor în situaţii de urgenţă, autorităţilor implicate în intervenţie, destinatarilor alertelor (instituţii, populaţie) şi mediului academic. În continuare fiecare dintre etapele propuse va trebui extinsă, conform propunerilor schiţate în acest articol.

BIBLIOGRAFIE:

 1. CONSTANTINESCU, N.-D. Situaţiile de urgenţă ca provocări asimetrice la adresa securităţii lumii contemporane. Raport de cercetare. Universitatea Politehnica Bucureşti, 2010.
 2. CONSTANTINESCU, N.-D. Suportul informatic în furnizarea parametrilor de intrare către nivelul de corelare din modelul multi-nivel al sistemelor de avertizare pentru situaţii de urgenţă, Revista „Buletin Ştiinţific”, UPB, în curs de publicare.
 3. CONSTANTINESCU, N.-D. Problema timpului în specificarea datelor de intrare pentru nivelul corelare din modelul sistemelor de avertizare pentru situaţii de urgenţă, Revista „Buletin Ştiinţific”, UPB, în curs de publicare.
 4. GRUBER, T. R. A Translation Approach to Portable Ontology Specifications, Knowledge Acquisition, 5(2):199-220, 1993.
 5. LEBBINK, H.-J.; CILIA L. M. WITTEMAN; JOHN-JULES CH. MEYE. Ontology-Based Knowledge Acquisition for Knowledge Systems, http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.80.8371&rep=rep1&type=pdf
 6. http://www.oasis-open.org/committees/download.php/15135/emergency-CAPv1.1-Corrected_DOM.pdf
 7. http://docs.oasis-open.org/emergency/edxl-de/v1.0/EDXL-DE_Spec_v1.0.pdf
 8. http://www.tacticalsituationobject.org/docs/CWA_15931-1.pdf
 9. KRUCHTEN, P.; CARSON WOO; KAFUI MONU; MANDANA SOTOODEH. A Human-Centered Conceptual Model of Disasters Affecting Critical Infrastructures. În: Proceedings of ISCRAM 2007.
 10. DI MAIO, PAOLA. An open ontology for open source emergency response system, Proceedings of ISCRAM 2005, http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.93.1829&rep=rep1&type=pdf.
 11. MALIZIA, A.; FRANCISCO ASTORGA-PALIZA; TERESA ONORATI; PALOMA DIAZ; IGNACIO AEDO. Emergency Alerts for all: an ontology based approach to improve accessibility in emergency alerting systems, Proceedings of the 5th International ISCRAM Conference – Washington, DC, USA, May 2008
 12. XU, WEI; SISI ZLATANOVA. Ontologies for Disaster Management Response, , http://www.gdmc.nl/zlatanova/thesis/html/refer/ps/WX_SZ_2007.pdf.
 13. NGO, P.; DUMINDA WIJESEKERA. Using Ontological Information to Enhance Responder Availability in Emergency Response, George Mason University, Technical Report GMU-CS-TR-2010-13.
 14. XU, WEI; SISI ZLATANOVA. Ontologies for Disaster Management Response, http://www.gdmc.nl/zlatanova/thesis/html/refer/ps/WX_SZ_2007.pdf
 15. LITTLE, E. A Proposed Methodology for The Development of Application-Based FormalOntologies, Workshop on Reference Ontologies vs. Application Ontologies (2003).
 16. GRENON, P.; BARRY SMITH. SNAP and SPAN:Towards Dynamic Spatial Ontology, http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.71.9297.
 17. DELACAMBRE, L.; VIJAY KATHRI; YAIR VAND; BARBARA WILLIAMS; CARSON WOO; MARK ZOZULIA. Eliciting Data Semantics via Top Down And Bottom Up Approaches: Chalenges and Oportunities, Conceptual Modeling – ER 2006, Lecture Notes in Computer Science, 2006, Volume 4215/2006, 548-551, DOI: 10.1007/11901181_41.
 18. SPEAR, A. D. Ontology for the Twenty First Century: An Introduction with Recommendations, www.ifomis.org/bfo/documents/manual.pdf.
 19. http://www.w3.org/TR/owl2-primer/
 20. http://www.w3.org/TR/REC-rdf-syntax/
 21. KALYANPUR, ADITYA; DANIEL JIMÉNEZ PASTOR; STEVE BATTLE; JULIAN PADGET. Automatic Mapping of OWL Ontologies into Java, In: Maurer, G. R. F., ed. Proceedings of Sixteenth International Conference on Software Engineering and Knowledge Engineering (SEKE), Jun 2004.
 22. http://www.w3.org/TR/owl-time/

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.