RRIA – Vol. 2 – Nr. 3-4 – 1992

Cuprins

Florin Stănciulescu
Cuvînt înainte

Florin Păunescu
Programul ESPRIT în contextul cercetării europene

Articole

Octavian Păstrăvanu, S. Ifrim, C. Lazăr
O soluţie pentru supervizarea inteligentă a structurilor de reglare monovariabile pentru conducerea operativă a producției de tip discret

Gabriel Neagu
Aspecte privind utilizarea simulării bazate pe Inteligență Artificială

Theodor Bălan
Descrierea sistemelor complexe prin modele continue

Marius Preda, Fănică Spinei, Horia Andrei
Algoritm pentru analiza circuitelor electrice de mare complexitate

Lucia-Cristina Dumitriu, Cătălin Dumitriu
Modelarea interdependenţelor funcţionale în cadrul sistemelor de putere

Paul Flondor
Mulţimi fuzzy: un model

Constanţa Zoie Rădulescu
Minimizarea numărului de intersecţii de arce în generarea automată a desenului unui graf

Ion Săcuiu, Maria Enăchescu, lulian Mircea
Fiabilitatea sistemelor complexe

Adrian Totu, Lidia Barbul, Adrian Dorobanțu
Simulator fizic pentru SFP

Cătălin Dumitriu, Lucia-Cristina Dumitriu
Model general pentru conducerea automată a sistemelor electroenergetice ierarhizate

Centre de cercetare

Gabriel Neagu
Institutul Naţional de Cercetări în Informatică şi Automatică – INRIA

Institutul de Informatică şi Matematică Aplicată din Grenoble

Manifestări științifice

Florin Stănciulescu
Conferința AMSE “Signals and Systems”

Informatica în lume

Dreptul de copyright în favoarea autorului sau a utilizatorului

CTOS – un outsider devenit un sistem de operare al anilor ’90

Țările sărace folosite pentru dezvoltări informatice în mișcare

Recenzii

A Proof Theory for General Unification (Teoria demonstraţiei pentru unificarea generală)

Programe de aplicații

Draga Bălan
Implementarea unui algoritm