RRIA – Vol. 2 – Nr. 2 – 1992

Cuprins

Mat. Mircea Râureanu
Cuvînt înainte

Articole

Mat. Mircea Râureanu
Evaluarea logică a cererilor în sistemele relaționale

Mat. Cristian Cserveny
Limbaje pentru definirea bazelor de date deductive

Ing. Sabin Chiricescu
Negaţia în interpretarea orientată spre baza de date a programelor logice

Mat. Elena Manoilă
Evaluarea semi-naivă a unui sistem de reguli relativ la o cerere ce conţine variabile legate

Mat. Mircea Râureanu, Ing. Sabin Chiricescu
Limbaje de gestiune a obiectelor complexe

Mat. Mircea Râureanu, Ec. Virgil Duţescu
O privire intuitivă asupra modelului de date orientat pe obiecte complexe

Ing. Radu Bercaru, Ing. Șerban Voinea
Probleme şi soluţii în tehnologia bazelor de date orientate pe obiecte

Manifestări științifice

Ing. Gabriel Neagu
Institutul de Cercetări în Informatică şi Automatică – INRIA

Mat. Florin Buzuloiu
Din activitatea informatică de la Centrul European de Cercetări Nucleare – CERN

Ec. mat. Gabriela Florescu
Conferința mondială IFORS asupra tranziţiei la economiile avansate de piaţă

Workshop-ul IFAC/IFORS/IIASA/TIMS:
Sisteme suport pentru procesele de decizie şi negociere

Informatica în lume

Armele juridice contra viruşilor

Implementarea sistemelor EDI – un punct de vedere al conducerii

Automatizarea evidenţei și controlului asupra stadiului proiectării tehnologice a sistemelor flexibile de fabricaţie

Proiectarea sistemelor flexibile de fabricaţie pentru operaţii de montaj

Recenzii

Graph-Based Proof Procedures for Horn Clauses
(Proceduri de testare bazate pe grafuri pentru clauze Horn)

Object-Oriented Data Base Programming
(Programarea bazelor de date orientate pe obiect)

Intelligent Databases
(Baze de date inteligente)

Computational Systems Analysis. Topics and Trends
(Analiza sistemelor cu ajutorul calculatorului. Tematică şi perspective)