RRIA – Vol. 2 – Nr. 1 – 1992

Cuprins

Ing. Nicolae Comănescu 
Cuvînt înainte

Articole

Ing. Dumitru Petre Popescu 
Sisteme integrate de producţie

Ing. Domide Adrian
Arhitectura sistemelor de producţie integrată cu calculator

Dr. Ing. Constantin Sâmbotin
Automatizarea fabricației cu ajutorul calculatorului

Ing. Liviu Zuzu, Mat. Carmen Bobeanu, Ing. Roxana Lăzărescu, Mat. Mihaela Pal
Simularea pe calculator a proceselor de fabricație in sistemele de producţie de tip C.I.M.

Ing. Doina Buta
Identificarea automată prin coduri cu bare utilizate în sistemele integrate de fabricație

Manifestări științifice

Adrian Totu
Congresul internațional pentru fabricația integrată cu calculator

Anca Herman
Propuneri pentru un posibil protocol la Convenția de la Berna

Informatica în lume

Compatibile IBM și computere APPLE

Între UNIX ȘI MS-DOS – miturile şi realitățile UNIX

CIM în industria lemnului

O linie directoare pentru CIM

Compresie cu transformare fractală

Protecţia programelor pentru calculator

Recenzii

Der Computer als intelligentes Arbeitsmittel
(Computerul ca mijloc de lucru inteligent)

Programe de aplicații

Mat. Viorica Madan, Mat. Maia Ungureanu
Sistemul de simulare SOL/PC

Dr. Ing. Vasile Sima
LATEX – Sistem de elaborare a documentelor