RRIA – Vol. 16 – Nr. 4 – 2006

Cuprins

Articole

Alexandra Gălătescu, Ileana Trandafir, Luca – Dan Șerbănați, Crenguța Bogdan
Cerințe și tendințe în integrarea bazată pe semantică a serviciilor publice
în sprijinul mediului de afaceri

Gabriela Rodica Hrin, Lucian Anghel, Iuliana Iliescu,
Mihaela Tomescu, Daniel Savu

Cercetări privind realizarea unui ,,Sistem Integrat pentru Dezvoltarea Afacerilor” dedicat industriei de prelucrare a cărnii

Gabriel Neagu, Neculai Andrei, Vasile Sima, Nicolae Țăpuș, Valentin Cristea, Cătălin Nae, Rodica Potolea, Dana Petcu, Alexandru Stanciu
Organizația virtuală GridMOSI – componentă a infrastructurii naționale de cercetare

Victor Popa, Ileana Stănescu, Liliana Constantinescu,
Victoriana Popa

Specificația sistemului de notificare pentru utilizatorii mobili

Rădulescu Constanța Zoie
Asistarea deciziei pentru agricultura durabilă  

Rădulescu Marius, Rădulescu Constanța Zoie
Un model de planificare a producției agricole care include riscuri legate de condiții climatice, de piață și de poluarea mediului

Cornel Resteanu, Ion Văduva, Marin Andreica
Multiple Attribute Decision Making, One subject for Lifelong Learning 

Aurel Mihai Stănculeasa, Maria Moșuleț
Monitorizarea activităților pentru prevenirea și înlăturarea efectelor produse de dezastrele naturale și de accidentele industriale

Emil Stănescu, Ileana Stănescu
Metode de extragere a informației din conținutul Web și furnizarea acesteia utilizatorului mobil

Ileana Trandafir, Ana-Maria Borozan
Sistem inovativ de e-Learning centrat pe utilizator – aspecte de proiectare