RRIA – Vol. 13 – Nr. 3 – 2003

Cuprins

Articole

Laura Ciocoiu, Ana Maria Borozan, Costin Coșoiu, Florin Trefaș
Tehnologii de generare automată a ierarhiilor de legături în aplicațiile multimedia

Răzvan Daniel Zota, Bogdan Oancea
Caracteristicile și avantajele tehnologiei MPLS

Florin Hartescu, Mădălin Leauta, Valentin Cristea
INFONUCLEAR – Suport tehnologic pentru diseminarea informației în domeniul nuclear

Mihaela M. Oprea
Strategii de adaptare în sisteme multiagent

Bogdan Oancea, Răzvan Daniel Zota
Modele teoretice ale calculului paralel

Manifestări științifice

dr. ing. Laura Ciocoiu 
ICHIM 2003 – Instituțiile culturale și tehnologiile digitale