RRIA – Vol. 11 – Nr. 2 – 2001

Cuprins

Cristina Niculescu
Modalităţi evoluate ale interacțiunii om-calculator

Recenzii

Controlul predictiv cu model neliniar

Direcţii recente în analiza neliniară

Progrese în teoria matematică a sistemelor

Criptografie şi teoria numerelor