RRIA – Vol. 11 – Nr. 1 – 2001

Cuprins

Manifestări științifice

Conferinţa internaţională de telecomunicaţii – ICT’2001

Cel de-al 16-lea Congres IMACS de calcul ştiinţific, matematică aplicată
şi simulare

Simpozionul IST 2000

Recenzii

Elemente de analiză nelineară

Latex