RRIA – Vol. 1 – Nr. 3-4 – 1991

Cuprins

Centre de cercetare în automatică şi informatică
Dr. ing. Florin-Gheorghe Filip, Membru Corespondent al Academiei Române
Cercetări avansate în Institutul de Cercetări în Informatică (I.C.I.): Istoric şi perspective

Articole

Mat. Rolanda Predescu
Metode de agregare a cunoştinţelor ambigue în sistemele multi-expert

Mat. Rolanda Predescu
Metode de modelare a raționamentului nuanțat

Ing. Petre Stoica, Ing. loan Tăbuș, Ing. Daniel Petre, Ing. Dan Ștefănoiu
Rezultate recente în identificarea sistemelor

Ing. Liviu Badea
Analiza şi evaluarea principalelor nuclee și medii de programare existente pentru elaborarea de sisteme expert

Ing. Luminiţa Todor, Ing. mat. Adriana Alexandru
Ing. Dorin Todor, Fiz. Mihaela Lupu
Folosirea tehnicilor moderne de analiză spectrală pentru analiza semnalului rezonanţă magnetică nucleară – metoda LPSVD (Linear Prediction Singular Value Decomposition)

Mat. lleana Rabega
Medii avansate de dezvoltare a software-ului bazate pe metode formale

Mat. Maria Moise
Tehnici ale inteligenței artificiale utilizate pentru construirea sistemelor inteligente CAD/CAM

Mat. Ancuţa Breabăn
Un algoritm din clasa VPIC pentru comprimarea imaginilor cu mai multe nivele de gri

Mat. lon Radoslovescu, ing. Andrei Cîrsteţ
Sisteme hipertext – noțiuni și exemplificări

Manifestări științifice

Florin Stănciulescu
Simpozionul IFAC “Design Methods of Control Systems” Zürich (Elveţia), 4-6 septembrie 1991

Florin Stănciulescu
Conferinţa AMSE “Signals & Systems”, Varşovia, 15-17 iulie 1991

lon Văduva
Workshop: modelare și simulare

Gabriela Florescu
Simpozionul “O jumătate de secol de la apariţia Psihologiei consonantiste a doctorului Ștefan Odobleja”

Anca Herman
Controlul riscurilor informatice

Informatica în lume

Ingineria documentară

Dreptul, o nouă armă de reglare a pieții software-urilor

Biometrie: amprenta pentru cuvîntul de acces

Reducere fiscală pentru autorii independenţi

Delincvenţa informatică – virușii informaticii

Recenzii

Actes du colloque des docteurs en informatique – Abaidi M. (ed.)

Programe de aplicații

Ing. Alexandru Tertişco
Compilatorul dBASE CLIPPER (III)

Ing. loan Tăbuş
Iniţiere în limbajul MATLAB (III)

Ing. Marina Meilă Predoviciu
SIMNON – simulator pentru sisteme continue şi discrete (III)