RRIA – Vol. 1 – Nr. 2 – 1991

Cuprins

Manifestări științifice

Dr. Ing. Vasile Sima
Workshop ROAMSE “Modelare şi simulare”

Dr. Ing. Theodor D. Popescu
Simpozionul IFAC “Proiectarea asistată de calculator a sistemelor de conducere automată”

Informatica în lume

Informaticienii la dispoziţia întreprinderii

Șase familii de programe de creare și de manipulare interactive de tabele numerice vizualizate

Recenzii

Graph Theory: Flows, Matrices (Teoria grafurilor; fluxuri, matrice)

Programe de aplicații

Ing. Alexandru Tertişco
Compilatorul dBASE CLIPPER (II)

Ing. loan Tăbuş
Iniţiere în limbajul MATLAB (II)

Ing. Marina Meilă-Predoviciu
SIMNON – simulator pentru sisteme continue şi discrete (II)