RRIA – Vol. 1 – Nr. 1 – 1991

Cuprins

Cuvînt înainte

Prof. dr. ing. Mihai Tertișco
Societatea Română de Automatică și Informatică (SRAI)

Dr. mat. Florin Păunescu
Comisia Națională de Informatică

Articole

Dr. ing. Florin Gh. Filip
Evoluții noi în analiza de sistem pentru realizarea sistemelor suport pentru decizii

Prof. dr. ing. Mihai Tertişco, prof. dr. ing. Călin Soare
Stabilitatea robustă a sistemelor liniare

Ing. Nicolae Comănescu
Tendinţe ale evoluției sistemelor de proiectare asistată de calculator

Prof. dr. ing. Sergiu Călin
Sistemele cu evenimente discrete – domeniu de perspectivă al automaticii moderne

Dr. ing. Theodor D. Popescu
Detectarea schimbărilor în caracteristicile spectrale ale semnalelor numerice

Manifestări științifice

Florin Stănciulescu
Conferinţele internaţionale AMSE

Adriana Alexandru, Luminiţa Todor
Simpozioanele internaționale IASTED

Informatica în lume

Protecția software-ului

O profesiune bine cotată: jurist în informatică

Restructurarea la BULL

Visual basic – pseudocompilator la îndemîna tuturor

Gabriela Florescu
Avîntul japonez al logicii fuzzy

Recenzii

Angewandte Optimierung
(Optimizare aplicată)

Sums, Trimmed Sums and Extremes
(Sume, sume ajustate şi extreme)

Programe de aplicații

Ing. Alexandru Tertişco
Compilatorul dBASE CLIPPER

Ing. loan Tăbuş
Iniţiere în limbajul MATLAB

Ing. Marina Meilă-Predoviciu
SIMNON – simulator pentru sisteme continue şi discrete)

Algoritmi

Informații