RRIA – Vol. 1 – Nr. 1 – 1991

Cuprins

Victoria Haiduc
O profesiune bine cotată: jurist în informatică

Victoria Haiduc 
Restructurare la BULL

Victoria Haiduc 
Visual basic – pseudocompilator la îndemîna tuturor

Gabriela Florescu
Avîntul japonez al logicii fuzzy

Recenzii

ing. Gabriel Sonea
Angewandte Optimierung (Optimizare aplicată)
de J. Varga

mat. F. Buzuloiu
Sums, Trimmed Sums and Extremes (Sume, sume ajustate şi extreme)
de Marjorie G. Hahn, David M. Mason, Daniel C. Weiner

Programe de aplicații

ing. Alexandru Tertişco
Compilatorul dBASE CLIPPER

ing. loan Tăbuş
Iniţiere în limbajul MATLAB

ing. Marina Meilă-Predoviciu
SIMNON – simulator pentru sisteme continue şi discrete

V. Sima
Algoritmi

Informații