ROLUL GUVERNĂRII ELECTRONICE ÎN REDUCEREA DECALAJULUI DIGITAL

Art. 02 – Vol. 22 – Nr. 1 – 2012

Andreea STOICIU
andreea.stoiciu@imdd.ro
Coordonator al Subgrupului ONU C7- e-Guvernare pentru Dezvoltare Durabil

Motto: “Puterea Internetului consta in universalitatea sa.
Accesul tuturor, indiferent de abilităţi
este un aspect esenţial.”
(Tim Berners-Lee, inventatorul Internetului)

Rezumat: Cooperarea între factorii de decizie din domeniul e-guvernării este vitală pentru reducerea decalajului digital. Guvernele trebuie să joace rolul de lider în crearea şi implementarea de servicii electronice accesibile având conţinut uşor de înţeles şi relevant. Studiile subliniază faptul că principalii factori în reducerea decalajului digital sunt colaborarea internaţională şi furnizarea de mijloace de punere în aplicare a strategiilor asumate.

Cuvinte cheie: e-Guvernare, WSIS, decalaj digital, e-servicii, TIC, dezvoltare durabilă, cooperare, ONU, e-Participare, acces.

Vizualizează articolul complet