Număr curent

Revista Română de Informatică și Automatică / Vol. 34, Nr. 1, 2024


Evaluarea şi analiza unui set de indici de securitate ciberneticǎ utilizând metode multi criteriale

Constanța Zoie RĂDULESCU, Adrian-Victor VEVERA, Ionuț-Eugen SANDU

Rezumat:

La nivel internațional, au fost dezvoltate mai multe metodologii și indici pentru a măsura și a evalua maturitatea securității cibernetice a țărilor din diferite perspective. Unul dintre acești indici este Cyber Safety Score (CSS). Acesta este un indice compus care se calculează ca medie aritmeticӑ a valorilor procentuale a trei indici importanți de securitate cibernetică: National Cyber Security Index (NCSI), Global Cyber Security Index (GCI) și Cyber Security Exposure Index (CEI). Pe baza valorilor indicelui CSS a fost creat un clasament al țărilor cu scopul de a se evidenția cele zece țări care sunt cele mai puțin, respectiv, cele mai riscante din punct de vedere al securitӑții cibernetice. Problema realizӑrii unui indice compus din cei trei indici de securitate cibernetică poate fi privită însӑ ca o problemӑ de analizӑ multi-criterialӑ care se poate rezolva cu ajutorul metodelor multi-criteriale. Acest tip de metode oferă semnificativ mai multe avantaje față de simpla utilizare a mediei aritmetice. Considerând acest aspect, în acest articol au fost utilizate în paralel metodele multi-criteriale TOPSIS, VIKOR și COPRAS pentru a se obţine o ordonare a țǎrilor, ținând cont de aceiași indici de securitate considerați de indicele CSS. Ordinea obținută cu fiecare metodǎ multi-criterialӑ se analizeazǎ comparativ cu ordinea obținutӑ de Cyber Safety Score.

Cuvinte cheie:
metode multi-criteriale, securitate ciberneticǎ, VIKOR, TOPSIS, COPRAS, Cyber Safety Score.

Vizualizează articolul complet:

CITAREA ACESTUI ARTICOL SUNT URMĂTOARELE:
Constanța Zoie RĂDULESCU, Adrian-Victor VEVERA, Ionuț-Eugen SANDU, „Evaluarea şi analiza unui set de indici de securitate ciberneticǎ utilizând metode multi criteriale”, Revista Română de Informatică și Automatică, ISSN 1220-1758, vol. 34(1), pp. 45-58, 2024. https://doi.org/10.33436/v34i1y202405