Număr curent

Revista Română de Informatică și Automatică / Vol. 34, Nr. 1, 2024


Control robust predictiv bazat pe model pentru o clasǎ de sisteme perturbate

Iulia-Cristina RĂDULESCU

Rezumat:

Acest articol propune o metodǎ de control robust predictiv bazat pe model pentru o clasǎ de sisteme liniare în timp discret, incerte şi perturbate. Existǎ o legǎturǎ între perturbaţia din sistem, stǎrile şi intrarea de control care este utilizatǎ pentru a elimina, prin mai multe manipulǎri, perturbaţia din problema de optimizare a controlului. Mai mult decât atât, în comparaţie cu alte câteva studii anterioare perturbaţia nu acţioneazǎ direct asupra sistemului, fiind introdusǎ o matrice de perturbaţie a sistemului. În principiu, obiectivul principal este de a gǎsi o lege de control prin rezolvarea unei probleme min-max în care o funcţie obiectiv de performanţǎ robustǎ este de minimizat. În schimb, problema de optimizare echivalentǎ este rezolvatǎ şi se gǎseşte o limitǎ superioarǎ pentru funcţia obiectiv de performanţǎ robustǎ folosind o funcţie Lyapunov. Cu limita superioarǎ, se formuleazǎ problema de control optimal echivalentǎ. Soluţiile problemei de optimizare echivalente sunt utilizate pentru a construi legea de control. O simulare Matlab, folosind instrumentul Yalmip, indicǎ faptul cǎ stǎrile sunt stabilizate la zero şi intrarea de control tinde spre zero.

Cuvinte cheie:
control robust predictiv bazat pe model, inegalitate matricialǎ liniarǎ, sistem incert, perturbaţie, complement Schur.

Vizualizează articolul complet:

CITAREA ACESTUI ARTICOL SUNT URMĂTOARELE:
Iulia-Cristina RĂDULESCU, „Control robust predictiv bazat pe model pentru o clasǎ de sisteme perturbate”, Revista Română de Informatică și Automatică, ISSN 1220-1758, vol. 34(1), pp. 69-80, 2024. https://doi.org/10.33436/v34i1y202407