Rezultate recente în identificarea sistemelor*

Ing. Daniel Petre, Ing. Dan Ștefănoiu,
Ing. Petre Stoica, Ing. loan Tăbuş

Facultatea Automatică și Calculatoare,
Universitatea Politehnica București

Partea C

IDENTIFICAREA SISTEMELOR NELINIARE

Actualele tehnici folosite în identificarea sistemelor liniare pot fi grupate în următoarele categorii de bază:

a) aproximări cvasi-liniare, unde sistemul este reprezentat prin modele cu dinamică liniară, ale căror parametri sînt funcţii de intrare;

b) aproximări cu structuri bloc și cascadă, unde sistemul este reprezentat prin subsisteme cu dinamică, atît liniară, cît şi neliniară;

c) nuclee, serii funcţionale sau aproximări neparametrice, în care sistemul este reprezentat printr-o serie integrală;

d) aproximări parametrice, în care sistemul este reprezentat prin modele parametrice neliniare;

[…]

Partea D

NOI TEHNICI ÎN IDENTIFICAREA ȘI MODELAREA SISTEMELOR

Limitările impuse de cadrul clasic al abordărilor din Identificarea şi Modelarea Sistemelor şi dorinţa firească de creştere a gradului de generalitate pentru modelele matematice şi metodele de identificare a lor, au condus la o explozie de idei mai mult sau mai puţin valoroase. Acestea vizează, fie extinderea spaţiului de aplicabilitate a modelelor şi metodelor clasice, fie generarea de noi abordări specifice aplicaţiilor pînă acum “inatacabile” din vechile puncte de vedere. Ca şi în cadrul altor ştiinţe, experienţa arată că efortul de apropiere a modelului de realitate este însoțit, de cele mai multe ori, de o creştere a complexităţii acestuia (sau a algoritmilor specifici). De aceea, creșterea generalităţii şi a acurateţei în mod spectaculos în raport cu cea a complexităţii este dezideratul de azi al oricărui cercetător ce abandonează, pe diferite căi, cadrul clasic, pentru că acest deziderat acordă cele mai mari şanse unei idei noi de a avea “priză” și, în ultimă instanţă, de a fi valoroasă și utilă.

Vizualizează articolul complet

COORDONATELE PENTRU CITAREA ACESTUI ARTICOL SUNT URMĂTOARELE:
Daniel Petre, Dan Ștefănoiu, Petre Stoica, loan Tăbuş, Rezultate recente în identificarea sistemelor, Revista Română de Informatică şi Automatică (Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control), ISSN 1220-1758, vol. 3(1), pp. 5-16, 1993.

________________________________________________

* Continuare din nr. 3-4/1991.