Rezultate recente în identificarea sistemelor

Ing. Petre Stoica, Ing. loan Tăbuș, Ing. Daniel Petre,
Ing. Dan Ștefănoiu

Institutul Politehnic București

Rezumat: În cadrul activităţilor IFAC, Identificarea şi Modelarea Sistemelor este un domeniu care continuă să suscite un interes considerabil. Acest lucru este probat de numărul mare de comunicări (28), cu subiecte din acest domeniu, prezentate la Congresul IFAC 1990, care s-a desfăşurat la Tallin (Letonia). Separat de congresele mondiale ale federaţiei, IPAC organizează din 3 în 3 ani simpozioane internaţionale dedicate numai domeniului menţionat mai sus. Pînă acum au fost organizate 8 astfel de simpozioane: Praga (1967 şi 1970), Haga (1973), Tbilisi (1976), Darmstadt (1979), Washington (1982), York (1985) și Beijing (1988). Următorul simpozion “Identificarea şi Estimarea Parametrilor Sistemelor” a avut loc în luna iulie 1991 la Budapesta.
În afara acestor simpozioane, IFAC a edilat două numere speciale ale publicaţiei sale oficiale “Automatica”, dedicate domeniului identificării sistemelor. Piobabil că nici un alt domeniu de cercetare ştiinţifică nu s-a bucurat de atîta atenţie în cadrul federaţiei, ca Identificarea şi Modelarea Sistemelor.
Maturitatea pe care au atins-o cercetările în domeniu este atestată şi de publicarea unor lucrări ample, care au încercat să prezinte unitar multe rezultate disparate disponibile ([7] [9]). În pofida eforturilor considerabile de cercetare şi a maturității cîştigate, domeniul identificării sistemelor oferă mai multe teme interesante de studio pentru cercetători [10].
Lucrările congresulul IFAC ilustrează, cel puţin în parte, multitudinea de subiecte interesante care pot forma obiectul unor cercetări viitoare. În cele ce urmează, aceste subiecte sînt corespunzător clasificate și tratate pe rînd într-o serie de 4 articole (A, B, C, D).

Vizualizează articolul complet

COORDONATELE PENTRU CITAREA ACESTUI ARTICOL SUNT URMĂTOARELE:
Petre Stoica, loan Tăbuș, Daniel Petre, Dan Ștefănoiu, Rezultate recente în identificarea sistemelor, Revista Română de Informatică şi Automatică (Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control), ISSN 1220-1758, vol. 1(3-4), pp. 19-28, 1991.