Rezultate ale implementării politicii de acces liber a programului Orizont 2020 și perspectivele pentru programul Orizont Europa

Gabriel NEAGU
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică ‒ ICI București
gabriel.neagu@ici.ro

Rezumat: În ultimii ani, știința deschisă și, în mod specific, accesul liber la publicațiile științifice și datele de cercetare au reprezentat subiecte de interes pentru comunitatea științifică internațională, inclusiv cea din Uniunea Europeană și statele sale membre. În perioada recentă, acest interes a fost amplificat de elaborarea și lansarea programului Orizont Europa și programelor naționale de cercetare și inovare. Pentru țara noastră, Strategia Națională de Cercetare, Inovare și Specializare Inteligentă 2022-2027, adoptată recent, include aceste subiecte între obiectivele sale specifice. În acest context, lucrarea analizează rezultatele obținute de programul Orizont 2020 în implementarea politicii de acces liber pentru publicații și date de cercetare generate de proiectele proprii, evidențiate în raportul final de monitorizare a programului. Sunt prezentate prevederile modelului de acord de grant privind accesul liber și pilotul dedicat datelor de cercetare deschise. Este detaliată tipologia indicatorilor de monitorizare și sunt listați principalii indicatori și valorile acestora. Sunt trecute în revistă unele concluzii desprinse din experiența acumulată, în scopul îmbunătățirii acestei activități în Orizont Europa. Pentru acest program, este evidențiat și accentul pus pe evaluarea pe bază de impact a rezultatelor sale, abordare ilustrată prin indicatorii de monitorizare a impactului pe termen scurt, mediu și lung, specifici științei deschise.

Cuvinte cheie: știința deschisă, acces liber, programul Orizont 2020, politica de acces liber, indicatori de monitorizare, programul Orizont Europa, evaluare pe bază pe impact.

Vizualizează articolul complet

COORDONATELE PENTRU CITAREA ACESTUI ARTICOL SUNT URMĂTOARELE:
Gabriel NEAGU, Rezultate ale implementării politicii de acces liber a programului Orizont 2020 și perspectivele pentru programul Orizont Europa, Revista Română de Informatică şi Automatică (Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control), ISSN 1220-1758, vol. 32(3), pp. 7-20, 2022. https://doi.org/10.33436/v32i3y202201