Reţele ortogonale

Cristian Lupu
Centrul pentru Noi Arhitecturi Electronice al Academiei Române

Rezumat: Prezentăm într-un mod sistematic, de la simplu la complex, principalele rețele ortogonale. Se porneşte de la sistemul de numerație în bază multiplă şi se continuă cu reprezentările algebrice şi grafice ale lanţului, hipergrilei, hipercubului binar, hipergrilei generalizate, torului, hipertorului, hipertorului generalizat, rețelei complet conectate, hipercubului şi hipercubului generalizat. În încheierea articolului, se propune o clasificare a rețelelor directe şi o definiție generalizată a rețelelor ortogonale.

Cuvinte cheie: hipergrilă, hipergrilă generalizată, hipertor, N generalizat, hipercub, hipercub generalizat, structuri generalizate.

Vizualizează articolul complet

COORDONATELE PENTRU CITAREA ACESTUI ARTICOL SUNT URMĂTOARELE:
Cristian Lupu, Reţele ortogonale, Revista Română de Informatică şi Automatică (Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control), ISSN 1220-1758, vol. 11(2), pp. 28-36, 2001.