Reprezentarea grafică a seriilor de date statistice ca formă de manifestare a “calității” în sistemele de producție

ing. mat. Adriana Alexandru
mat. Roxana lon
ing. Adriana Stanciu
Institutul de Cercetări în Informatică

Rezumat: Lucrarea abordează asigurarea calității în sistemele de producție. Sunt definite noţiuni de calitate a producției, calitatea produselor precum şi noțiuni referitoare la controlul proceselor industriale, controlul produselor şi interacțiuni cu alte componente ale întreprinderii. Se pune accent pe prelucrările statistice, specifice controlului de calitate, care se pot automatiza prin introducerea tehnicii de calcul.

Cuvinte cheie: calitate, diagrame de control, caracteristici operative, control statistic CSP.

Vizualizează articolul complet

COORDONATELE PENTRU CITAREA ACESTUI ARTICOL SUNT URMĂTOARELE:
Adriana Alexandru, Roxana lon, Adriana Stanciu, Reprezentarea grafică a seriilor de date statistice ca formă de manifestare a “calității” în sistemele de producție, Revista Română de Informatică şi Automatică (Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control), ISSN 1220-1758, vol. 8(1), pp. 27-33, 1998.