Reingineria şi instituționalizarea fluxului comercial Euro-Asiatic şi Pan-European prin Concepte EDIFACT (Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport) şi TIC (Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor), RIFCEA-EDIT. Rezumat publicabil al proiectului.
Etapa a 4-a – Realizare şi experimentare prototip

drnd. mat. Gabriela Rodica Hrin
Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Informatică, ICI Bucureşti

Rezumat: Proiectul “Reingineria şi instituționalizarea fluxului comercial Euro-Asiatic şi Pan-European, prin conceptele EDIFACT (Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport) şi TIC (Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor), RIFCEA-EDIT”, realizat în cadrul contractului nr. 69/1999, care se derulează în cadrul Programului RELANSIN, şi-a propus crearea prototipului de sistem de comunicare, pe baza analizei documentelor folosite în transportul feroviar şi rutier de mărfuri, în vederea adaptării agenţilor economici la cerinţele şi exigenţele pieţii europene şi internaţionale privind comerțul electronic.
În cadrul primei etape a proiectului, a fost elaborat “Caietul de sarcini”.
În cadrul etapei a doua a proiectului, a fost elaborat un “Raport” în care se definesc conceptele, metodele, procedurile şi soluţiile informatice, propuse a se folosi în activitatea comercială şi de transport, în cadrul unor fluxuri comerciale internaționale.
În etapa a treia a proiectului, s-a realizat proiectarea prototipului de sistem de comunicare, în conformitate cu soluţiile, conceptele şi metodele definite în etapa a doua a proiectului, şi s-a elaborat “Documentaţia de execuţie”.
În etapa a patra a proiectului, “Realizare şi experimentare prototip”, a fost realizat şi experimentat prototipul sistemului RIFCEA-EDIT şi a fost elaborat “Manualul de utilizare” a sistemului prototip, care conţine 18 capitole. Acest articol poate fi considerat un ghid de prezentare a prototipului sistemului RIFCEA-EDIT, sistem care permite schimbul electronic al contractelor de transport pentru transportul feroviar şi rutier (documente de tip CMR şi, respectiv, CIM) sub formă de mesaj EDIFACT.

Cuvinte cheie: transport feroviar, transport rutier, contract de transport, schimb electronic de informaţii, EDI, EDIFACT, CIM, CMR, Web server, Mesaj IFTMCS, XML, XSL, ASP, administrator al sistemului, membru al sistemului RIFCEA – DIT.

Vizualizează articolul complet

COORDONATELE PENTRU CITAREA ACESTUI ARTICOL SUNT URMĂTOARELE:
Gabriela Rodica Hrin, Reingineria şi instituționalizarea fluxului comercial Euro-Asiatic şi Pan-European prin Concepte EDIFACT (Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport) şi TIC (Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor), RIFCEA-EDIT. Rezumat publicabil al proiectului. Etapa a 4-a – Realizare şi experimentare prototip, Revista Română de Informatică şi Automatică (Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control), ISSN 1220-1758, vol. 11(3), pp. 29-50, 2001.