Reglementare legislativă privind protecția datelor cu caracter personal în raport cu prelucrarea automatizată a acestora

mat. Rodica Brînda
Institutul de Cercetări în Informatică

Rezumat: Numărul metodelor de descriere a întreprinderilor cu ajutorul tehnicilor de modelare structurate este în continuă creştere. Aceste descrieri se concentrează, în special, pe componentele de “afaceri” (business processes) din cadrul intreprinderii şi se referă la modul de integrare a acestor componente în structura întreprinderii. În plus, pe lângă procesul de descriere/modelare al întreprinderii, tehnicile de definire a sarcinilor specifice, uzual folosite în întreprinderi, includ și componente de analiză a modelelor de întreprindere (comparație între modelul actual şi cel preconizat, analize de timp și cost etc.).

Cuvinte cheie: integrare, sistem informațional, model descriptiv, modelare, analiză, business processes.

Vizualizează materialul complet

COORDONATELE PENTRU CITAREA ACESTUI MATERIAL SUNT URMĂTOARELE:
Rodica Brînda, Reglementare legislativă privind protecția datelor cu caracter personal în raport cu prelucrarea automatizată a acestora, Revista Română de Informatică şi Automatică (Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control), ISSN 1220-1758, vol. 8(1), pp. 55-56, 1998.