Reglarea temperaturii într-un cuptor tubular. Studiu de caz.

ing. Florina Ungureanu
Universitatea Tehnică “Gh. Asachi”, laşi
fungurea@omicron.ch.tuiasi.ro

Rezumat: În această lucrare, se studiază reglarea robustă a temperaturii înt-un cuptor tubular, caracterizat prin comportare dinamică lentă, inerţii apreciabile şi incertitudinea modelului, proces specific industriei chimice. Ca modalităţi de reglare sunt utilizate reglarea cu model intern (IMC) şi reglarea cu un regulator PID, acordat prin metoda AB (A. Barmbilla). Se analizează robusteţea sistemului de reglare la variaţia în treaptă a referinţei și a perturbaţiei, utilizând analiza de sensibilitate globală.

Cuvinte cheie: reglarea temperaturii, reglarea cu model intern, robustețe, acordare, sensibilitate globală, criterii de calitate.

Vizualizează articolul complet

COORDONATELE PENTRU CITAREA ACESTUI ARTICOL SUNT URMĂTOARELE:
Florina Ungureanu, Reglarea temperaturii într-un cuptor tubular. Studiu de caz., Revista Română de Informatică şi Automatică (Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control), ISSN 1220-1758, vol. 9(4), pp. 49-55, 1999.