Reducerea erorii de rotunjire în aritmetica cu virgulă fixă

conf. dr. ing. Ovidiu Radu
dr. ing. Alexandru Vasile

Universitatea Politehnica Bucureşti

Rezumat: Una din tehnicile utilizate pentru reducerea erorilor de rotunjire la filtrele digitale recursive o constituie reacția de eroare (RE). Aceasta corespunde faptului că evaluarea unui polinom prin metoda Hornor este echivalentă cu un filtru recursiv, de ordinul întâi. RE este o tehnică utilizată pentru a reduce erorile de rotunjire, care apar în evaluarea unei funcții prin aproximare polinomială.

Cuvinte cheie: reacţie de eroare, eroare de rotunjire, aproximare polinomială, filtru recursiv, funcţie exponențială, funcție logaritmică.

Vizualizează articolul complet

COORDONATELE PENTRU CITAREA ACESTUI ARTICOL SUNT URMĂTOARELE:
Ovidiu Radu, Alexandru Vasile, Reducerea erorii de rotunjire în aritmetica cu virgulă fixă, Revista Română de Informatică şi Automatică (Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control), ISSN 1220-1758, vol. 11(4), pp. 28-31, 2001.