Raport de stadiu privind standardizarea în domeniul Tehnologiei Informaţiei pentru subdomeniile “Vocabular – Terminologie” şi “Dezvoltare software şi documentaţia de sistem”

Autori: Rodica Hrin, Viorica Hărăbor, Mihaela Tomescu
CT 194 – “Vocabular – Terminologie”

Nr. crt. Standard internaţional conform catalog ISO/1996 Standard român în vigoare
conform catalog IRS/1994
Stadiu Observații
Identificare Denumire Identificare Denumire
1 ISO/IEC 2382-1: 1993 Information technology –
Vocabulary – Part 1:
Fundamental terms
STAS 8590/1-87 Prelucrarea dateior. Terminologie.
Termeni de bază
Propus pentru revizuire
în şedinţa CT 194 din
29.01.1997
Standardul român în vigoare
are ca bază documentară ISO
2382/I: 1984
2 ISO/IEC 2382-2: 1976 Data processing – Vocabulary
Part 02: Arithmetic and logic
operations
STAS 8590/2-80 Prelucrarea datelor. Operații
aritmetice şi logice. Terminologie
3 ISO 2382-3: 1987 Information processing systems –  Vocabulary –
Part 03: Equipment
technology
STAS ISO 2382-3-92 Sisteme de prelucrarea intormaţiei.
Vocabular. Partea 03: Tehnologia
echipamentului
4 ISO 2382-4: 1987 Information processing systems.
Vocabulary. Part 04: Organization
of data
STAS 8590/4-91 Sisteme de pielucrarea informației.
Terminologie. Partea 04: Organizarea
datelor
5 ISO 2382-5: 1989 Information processing
systems – Vocabulary – Part 05:
Representation of data
SR ISO 2382-5: 1994 Sisteme de prelucrare a
informației. Vocabular. Partea 05:
Reprezentarea dateior.
6 ISO 2382-6: 1987 Information processing
systems. Vocabulary. Part 06:
Preparation and handling of data
STAS ISO 2382-6-91  Sisteme de prelucrarea
informaţiei. Vocabular. Partea 06:
Pregătirea şi manipuiarea datelor
[…]

Vizualizează materialul complet

COORDONATELE PENTRU CITAREA ACESTUI MATERIAL SUNT URMĂTOARELE:
Rodica Hrin, Viorica Hărăbor, Mihaela Tomescu, Raport de stadiu privind standardizarea în domeniul Tehnologiei Informaţiei pentru subdomeniile “Vocabular – Terminologie” şi “Dezvoltare software şi documentaţia de sistem”, Revista Română de Informatică şi Automatică (Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control), ISSN 1220-1758, vol. 7(1), pp. 54-58, 1997.