Propunere de reglementare legislativă privind protecţia juridică a bazelor de date

mat. Rodica Brînda
mat. Rodica Hrin
Institutul de Cercetări în Informatică

Capitolul 1
Domeniul de aplicare

Art. 1      Domeniul de aplicare
(1) Prezenta propunere de reglementare legislativă se referă la protecția juridică a bazelor de date, indiferent de forma lor.
(2) Prin termenul de “baze de date” se înțelege o culegere de opere, date sau alte elemente independente, organizate într-un mod sistematic sau metodic şi accesibilă individual, prin mijloace electronice sau prin orice alt mod.
(3) Protecţia prevăzută prin prezenta propunere de reglementare legislativă nu se aplică programelor de calculator, utilizate pentru constituirea sau funcţionarea bazelor de date, accesibile prin mijloace electronice, ele fiind protejate şi prin Legea privind dreptul de autor şi drepturile conexe, art. 72 – 79, din 29 martie 1996 (Monitorul Oficial nr. 60).

Art. 2    Limitări la domeniul de aplicare
Aplicarea prezentei propuneri de reglementare legislativă nu aduce prejudicii dispoziţiilor comunitare şi dispoziţiilor legale privind:
a) protecţia juridică a programelor de calculator;
b) dreptul de închiriere, de împrumut şi anumite drepturi conexe dreptului de autor în domeniul proprietăţii intelectuale;
c) durata de protecție a dreptului de autor şi a anumitor drepturi conexe. 
[…]

Vizualizează materialul complet

COORDONATELE PENTRU CITAREA ACESTUI MATERIAL SUNT URMĂTOARELE:
Rodica Brînda, Rodica Hrin, Propunere de reglementare legislativă privind protecţia juridică a bazelor de date, Revista Română de Informatică şi Automatică (Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control), ISSN 1220-1758, vol. 8(4), pp. 61-65, 1998.