Propunere de Proiect de Recomandare legislativă privind protecţia datelor cu caracter personal în domeniul serviciilor de telecomunicaţii, luând în considerare şi serviciile telefonice

mat. Rodica Brînda
Institutul de Cercetări în Informatică

Art. 1     Termenii de bază utilizaţi în prezenta recomandare au semnificația definită în continuare:

abonat  – orice persoană care a încheiat un contract cu operatorul de reţea care furnizează un serviciu de telecomunicaţie, în vederea utilizării acestui serviciu;

colectarea   – activitatea de obținere de date referitoare la persoana în cauză;

comunicarea    – acțiunea prin care se fac accesibile terţilor datele cu caracter personal, oricare ar fi mijloacele sau suporturile utilizate;

date cu caracter personal     – orice informaţie, privind persoana identificată sau identificabilă (persoana în cauză). O persoană fizică nu este considerată ca “identificabilă* dacă această identificare necesită amânări sau activități nerezonabile;

date de serviciu     – totalitatea datelor cu caracter personal, generate prin utilizarea serviciilor de telecomunicații şi înregistrate de către
operatorul de reţea cu finalităţi tehnice şi operaționale;

furnizorii de servicii    – entitate publică sau privată care furnizează sau girează servicii de telecomunicaţii, utilizând fie o reţea pusă la
dispoziţie de către un operator de rețea, fie propria sa rețea;

metode criptografice     – metode de ascundere a conţinutului semantic al exprimărilor lingvistice;

operator de rețea     – entitate publică sau privată care face disponibilă utilizarea unei rețele de telecomunicaţii;

participant la traficul informatic    – persoana care participă la acest trafic;
[…]

Vizualizează materialul complet

COORDONATELE PENTRU CITAREA ACESTUI MATERIAL SUNT URMĂTOARELE:
Rodica Brînda, Propunere de Proiect de Recomandare legislativă privind protecţia datelor cu caracter personal în domeniul serviciilor de telecomunicaţii, luând în considerare şi serviciile telefonice, Revista Română de Informatică şi Automatică (Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control), ISSN 1220-1758, vol. 8(2), pp. 59-64, 1998.