Proiectul NI4OS-Europe – suport pentru Inițiativa națională Open Science Cloud

Adrian-Victor VEVERA1, Dragoș-Cătălin BARBU1,2, Gabriel NEAGU1, Ella CIUPERCĂ1
1 Institutul Național de Cercetare Dezvoltare în Informatică ICI − București
2 Academia de Studii Economice, Școala Doctorală de Informatică Economică
victor.vevera@ici.ro, dragos.barbu@ici.ro, gabriel.neagu@ici.ro, ella.ciuperca@ici.ro

Rezumat: Misiunea și viziunea proiectului NI4OS-Europe constau în a contribui esențial la portofoliul de servicii al European Open Science Cloud (EOSC), de a se angaja în guvernanța EOSC și de a asigura incluziunea la nivel european. Pentru a evidenția importanța și oportunitatea acestor contribuții, lucrarea debutează cu o prezentare a contextului de derulare a proiectului prin referirea la anumite documente reprezentative adoptate la nivel european pentru domeniile tematice Open Science / Open Data și EOSC. Prezentarea în sinteză a conceptelor specifice celor două domenii, precum și a unor structuri dedicate implementării acestora facilitează detalierea, în continuare, a principalelor linii de acțiune ale proiectului, orientate pe infrastructura de pre-producție, pe servicii și repozitoare, dar și pe implicarea comunităților de utilizatori. Domeniile aplicative ale serviciilor generice și tematice, precum și ale depozitelor de date sunt, de asemenea, evidențiate. Finalul lucrării este dedicat abordării adoptate în cadrul proiectului privind constituirea inițiativelor naționale OSC și prezentării rezultatelor preliminare obținute în acest sens.

Cuvinte cheie: Open Science/Open Data, European Open Science Cloud, proiectul NI4OS-Europe, Inițiativa națională OSC.

Vizualizează articolul complet

COORDONATELE PENTRU CITAREA ACESTUI ARTICOL SUNT URMĂTOARELE:
Adrian-Victor VEVERA, Dragoș-Cătălin BARBU, Gabriel NEAGU, Ella CIUPERCĂ, Proiectul NI4OS-Europe – suport pentru Inițiativa națională Open Science Cloud, Revista Română de Informatică şi Automatică (Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control), ISSN 1220-1758, vol. 30(2), pp. 81-94, 2020. https://doi.org/10.33436/v30i2y202007