PROIECTE MOOC BAZATE PE STRATEGII METACOGNITIVE DE CALCUL NUMERIC

Art. 02 – Vol. 25 – Nr. 1 – 2015

Nicoleta Liviana TUDOR
LTudor@upg-ploiesti.ro

Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești
Departamentul Informatică, Tehnologia Informației, Matematică şi Fizică

Rezumat: În acest articol este descris un model de învățare conectată, deschisă şi colaborativă bazată pe proiecte Massive Open Online Course (MOOC). Proiectele MOOC de calcul numeric vor fi exemplificate pentru rezolvarea numerică a ecuațiilor algebrice şi transcendente şi vor fi dezvoltate pe platforma e-Learning http://programare.biz/moodle/login/index.php. Funcționalitatea şi eficiența proiectelor MOOC vor fi evidențiate de analiza traficului şi a evenimentelor log pentru disciplina Programarea calculatoarelor, pentru care se realizează proiectele de calcul numeric.

Cuvinte cheie: proiecte MOOC, învățare conectată, deschisă și colaborativă, rezolvarea numerică a ecuațiilor algebrice şi transcendente, soluție Mathcad, metode didactice interactive, strategii meta-cognitive.

View full article