Proiectarea sistemelor flexibile de fabricaţie pentru operaţii de montaj

V. P. VORONENKO

În ultima vreme s-a acordat o mai mare atenţie problemelor proiectării sistemelor flexibile de fabricaţie (SFF) în domeniul operaţiilor de montaj, deoarece procesele de montaj reprezintă etapa finală a fabricaţiei producţiei finite, etapă în care se formulează parametrii necesari în aprecierea calităţii produselor. În stadiul de proiectare a SFF mai întîi se construiesc nişte modele ale proceselor de fabricație, “care ulterior se realizează în procesul de exploatare a acestora. Deci, eficiența funcționării SFF este determinată absolut de modelul elaborat. În cazul proiectării SFF, principala problemă o constituie alegerea structurii și a parametrilor sistemului; alegerea acestora se desfăşoară în dependenţă directă faţă de complexitatea şi diversitatea construcţiei produselor în curs de fabricaţie, de volumul de fabricație, cât şi de condițiile de fabricaţie. Proiectarea SFF în domeniul asamblării, care să răspundă cerinţelor impuse, trebuie să se desfăşoare pe baza proiectării de sistem, aceasta cuprinzînd următoarele etape de bază:

– determinarea valorii funcţionale, cît şi a cerinţelor față de SFF în întregime, formalizarea acestora în condiţiile proiectării asistate și alegerea criteriilor de evaluare a calităţii soluțiilor de proiect;

– descompunerea SFF, stabilirea funcţiilor pentru fiecare subsistem, formalizarea cerințelor faţă de subsisteme, evidenţierea conexiunilor interstructurale materiale, energetice şi informaţionale ale susbsistemlor;

– generarea modelelor algoritmice şi parametrice pentru funcţionarea fiecărui subsistem;

– generalizarea sistemelor flexibile de fabricaţie pe baza procesului de fabricație elaborat, creîndu-se un sistem unic de fluxuri informaţionale, materiale şi energetice;

– elaborarea unor modele provizorii privind funcţionarea sistemelor flexibile de fabricaţie;

– construirea de soluţii de planificare şi asamblare în spatiu. […]

(Voronenko, V. P. – Mehanizatiia i Avtomatizatiia proizvodstva, nr. 12, 1990, pp. 16-18).

Traducere:
Margareta Gheorghe

Vizualizează materialul complet

COORDONATELE PENTRU CITAREA ACESTUI MATERIAL SUNT URMĂTOARELE:
Margareta Gheorghe, Proiectarea sistemelor flexibile de fabricaţie pentru operaţii de montaj (traducere după Voronenko, V. P. – Mehanizatiia i Avtomatizatiia proizvodstva, nr. 12, 1990, pp. 16-18), Revista Română de Informatică şi Automatică (Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control), ISSN 1220-1758, vol. 2(2), pp. 73-76, 1992.