Proiectare orientată spre domeniu şi dezvoltare orientată spre mashup bazate pe Open Source
Java Metaframework pentru dezvoltarea de software Web pragmatică, fiabilă şi sigură:
Prezentare generală

http://www.ict-romulus.eu, http://romulus.ici.ro

Rezumat: Această lucrare constituie o prezentare a proiectului european Romulus. Proiectul oferă o metodologie adecvată pentru dezvoltarea de aplicaţii bazate pe conceptele de tip metaframework-uri şi pentru a îmbunătăţi metaframework-ul Roma. Această metodologie se bazează pe dezvoltarea iterativă, proiectare axată pe domeniu (Domeniu Driven Design), dezvoltare bazată pe teste, obiective software, divizate în Aspect şi Best Practices (cele mai bune practici).

Cuvinte cheie: metaframework, proiectare axată pe domeniu, Rich Client Application, Mashup-uri (de date, Web,
portal, întreprindere), testare automată.

Vizualizează articolul complet

COORDONATELE PENTRU CITAREA ACESTUI ARTICOL SUNT URMĂTOARELE:
Proiectare orientată spre domeniu şi dezvoltare orientată spre mashup bazate pe Open Source Java Metaframework pentru dezvoltarea de software Web pragmatică, fiabilă şi sigură: Prezentare generală, Revista Română de Informatică şi Automatică (Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control), ISSN 1220-1758, vol. 20(2), pp. 13-22, 2010.