Programul ESPRIT în contextul cercetării europene – Partea a II-a: ESPRIT – Realizări și perspective

ing. Aristide Predoi

1. Aspecte introductive

Tehnologia informaţiei (TI), una din ariile cele mai semnificative și mai rapide în dezvoltare, cu impact puternic asupra competitivităţii unei economii, la începutul anului 1980 începuse să dăuneze întreprinderilor din țările europene, prin cifre de piaţă scăzute, nivele de C&D şi de investiţii de capital reduse. Faţă de această situaţie, ESPRIT (European Strategic Programme for Research and Development in Information Technology) s-a definit în concordanță cu industria şi s-a lansat în mod oficial în 1984 ca un program de 10 ani, împărțit în două etape de 5 ani, avînd ca obiectiv primar creşterea capacităţii industriei europene de TI, respectiv să conceapă, să dezvolte şi să producă componente de TI, produse şi sisteme care să conlucreze pe pieţele lumii. Obiectivele secundare au fost să contribuie la dezvoltarea standardelor internaţionale și să promoveze cooperarea între companiile europene active în TI, sporind nivelul încrederii mutuale între acestea, consolidînd legăturile între industrie şi academii – universități şi institute de cercetare, cât şi între marile companii de TI și firmele mici și mijlocii, introducînd astfel cercetătorii în cooperarea din transferul proiectelor de cercetare în producţie. În acest fel, s- a reușit ca, proiecte şi acțiuni să fie lansate de la început pînă la sfîrșitul lui 1989 să ajungă la peste 660, la sfîrşitul lui 1992 – la 1140) şi la care au participat pînă în 1991, 1008 întreprinderi industriale şi 455 instituţii de cercetare, învățămînt universitar și academii, iar pînă la sfîrşitul lui 1992, 1325 participanţi industriali şi 606 din ştiinţă şi cercetare [1], [2], [3]. […]

Vizualizează articolul complet

COORDONATELE PENTRU CITAREA ACESTUI ARTICOL SUNT URMĂTOARELE:
Aristide Predoi, Programul ESPRIT în contextul cercetării europene – Partea a II-a: ESPRIT – Realizări și perspective, Revista Română de Informatică şi Automatică (Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control), ISSN 1220-1758, vol. 3(2), pp. 5-9, 1993.