Programe inteligente pentru asistarea învățării

ing. Ștefan Trăuşan-Matu

Universitatea “Politehnica” Bucureşti

Centrul de Cercetări Avansate în Învăţare Automată,
Prelucrarea Limbajului Natural şi Modelare
Conceptuală al Academiei Române

Rezumat: Lucrarea propune câteva idei de plecare în construirea unor sisteme inteligente pentru asistarea cu calculatorul a proceselor de instruire. Aceste idei sunt rezultatul atât al unui studiu asupra teoriilor învățării din perspectivă filosofică, psihologică şi a inteligenţei arțificiale, cât şi al analizei evoluţiei sistemelor informatizate de asistare a învăţării.

Cuvinte cheie: învăţare, inteligenţă artificială, sisteme bazate pe cunoştinţe, sisteme de asistare cu calculatorul a proceselor de învățământ.

Vizualizează articolul complet

COORDONATELE PENTRU CITAREA ACESTUI ARTICOL SUNT URMĂTOARELE:
Ștefan Trăuşan-Matu, Programe inteligente pentru asistarea învățării, Revista Română de Informatică şi Automatică (Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control), ISSN 1220-1758, vol. 5(4), pp. 7-16, 1995.