Programarea asistată de calculator a traseului unei nave de transport maritim

dr. ing. Gheorghe Bordea
Institutul de Marină Civilă Constanţa

conf. Dr. Alexandru Tertișco
Universitatea Politehnica din Bucureşti

ing. Alexandru Boicea
Universitatea Politehnica din Bucureşti

Rezumat: În lucrare, se consideră o rețea de transport, exprimată printr-un graf orientat G (N, A) în care mulțimea nodurilor N = {1, 2, …, n} reprezintă porturile, iar mulțimea arcelor A, dată de relaţia definită pe produsul cartezian A ⊆ N ⋅ N. Aceasta exprimă căile de comunicaţie, existente între porțiunile cuprinse în rețea. Pe rețeaua de transport G pot fi definite trasee închise, care reprezintă cicluri elementare de deplasare a navei dintr-un port oarecare i cu revenire în același port, după ce a tranzitat alte porturi j ≠ i, i, j ∈ N. Mulțimea tuturor ciclurilor elementare B = {B1 … Bk} este caracteristică rețelei date G. Pot fi determinate traseele închise mai complicate, care sunt numite cicluri neelementare. Acestea sunt construite ca o combinaţie liniară de cicluri elementare. În lucrare, se propune o metodă grafoanalitică şi este elaborat algoritmul determinării pe calculator a tuturor ciclurilor elementare, care aparţin reţelei şi, pe aceasta bază, a traseului neelementar, caracterizat de tranzitarea anumitor porturi de mai multe ori în cadrul aceluiaşi ciclu (care reprezintă, de fapt, traseul dorit).

Cuvinte cheie: sisteme de evenimente discrete, rețele de transport, proiectare asistată de calculator.

Vizualizează articolul complet

COORDONATELE PENTRU CITAREA ACESTUI ARTICOL SUNT URMĂTOARELE:
Gheorghe Bordea, Alexandru Tertişco, Alexandru Boicea, Programarea asistată de calculator a traseului unei nave de transport maritim, Revista Română de Informatică şi Automatică (Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control), ISSN 1220-1758, vol. 9(1), pp. 31-37, 1999.