PRINCIPII DE DEZVOLTARE A INSTRUMENTELOR DE PROIECTARE A BAZELOR DE DATE

Art. 04 – Vol. 22 – Nr. 1 – 2012

Vitalie COTELEA
vitalie.cotelea@gmail.com
Academia de Studii Economice din Moldova, Chişinău

Rezumat: În acest articol se tratează probleme legate de principiile de organizare a produselor program elaborate pentru automatizarea procesului de proiectare a bazelor de date. Sunt expuse tendinţele utilizate azi în dezvoltarea sistemelor informatice cu scopul de a separa componenta logică de cea grafică în crearea interfeţelor. Se caracterizează beneficiile paradigmei funcţionale de programare şi aspectele ce ţin de principiile de elaborare a codurilor-sursă în F#, precum şi se argumentează aplicarea paradigmei logice de programare pentru anumite tipuri de probleme ce apar în procesul proiectării bazelor de date. Se propune o soluţie de elaborare a sistemelor de automatizare a procesului de proiectare a bazelor de date. Soluţia se bazează pe integrarea mai multor paradigme de programare, pe conceptul MVC de dezvoltare a aplicaţiilor şi tehnologia WPF utilizată pentru elaborarea interfeţelor cu un design destul de atractiv.

Cuvinte cheie: proiectare baze de date, paradigme de programare, arhitectura MVC, tehnologia WPF.

Vizualizează articolul complet