Prelucrarea datelor în sistemele de producţie integrată cu calculator

mat. Rodica Constantinescu,
ing. Adrian Domide

Institutul de Cercetări în Informatică

Rezumat: Sistemele de producţie şi inginerie integrată cu calculator – CIME (Computer Integrated Manufacturing and Engineering) tind să asiste, prin intermediul componentelor software, întregul ciclu de dezvoltare a unui produs tehnic. Asistarea integrală şi integrată a tuturor proceselor implicate este posibilă prin asigurarea continuității fluxului de date între compartimentele întreprinderii, ca şi între acestea şi exteriorul ei,

Stadiul curent al tehnologiei informaţionale asigură suportul pentru interconectarea şi conlucrarea între componentele sistemelor CIME, în cadrul unei arhitecturi CIMOSA [3], de mediu deschis şi integrat pentru procesarea datelor IDPE (Integrated Data Processing Environment) [12].

Lucrarea de faţă îşi propune să prezinte abordările moderne în realizarea sistemelor CIME, cu accent către procesarea datelor de definire a produselor tehnice (la nivel de prezentare şi aplicaţie din cadrul Modelului de Referinţă OSI). Sînt prezentate aspecte referitoare la prelucrarea datelor în sistemele grafice, sistemele de modelare, sistemele de gestiune a bazelor de date şi programele de aplicaţie pentru Sistemele de proiectare, inginerie şi fabricaţie asistate de calculator (CAD /CAE /CAM – Computer Aided Design/ /Computer Aided Engineering/Computer Aided Manufacturing) şi în Sistemele de planificarea proceselor asistată de calculator (CAPP – Computer Aided Process Planning).

Sînt evidenţiate abordările de la nivelul organizaţiilor internaţionale şi naţionale de standardizare şi din cadrul proiectelor ESPRIT [1] privind: standardizarea în domeniul sistemelor grafice, modelulul informaţional integrat de descriere a produselor tehnice şi standardizarea interfeţelor de transfer al datelor de descriere şi a modelelor acestor produse, bază de date neutră.

Cuvinte cheie: CIM-OSA, CGI, CGM, exchange, FTAM, GKS, ICR, IGES, interfaţă, modelarea produsului tehnic, neutral data format, neutral database, PHIGS, proiectare concurentă şi asociativă, procesor, ODA /ODIF, product data, standard, STEP, SQL, transfer.

Vizualizează articolul complet

COORDONATELE PENTRU CITAREA ACESTUI ARTICOL SUNT URMĂTOARELE:
Rodica Constantinescu, Adrian Domide, Prelucrarea datelor în sistemele de producţie integrată cu calculator, Revista Română de Informatică şi Automatică (Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control), ISSN 1220-1758, vol. 3(4), pp. 25-38, 1993.