Poluarea armonică a reţelei de distribuţie a energiei electrice


Cosmin N. Popescu
Constantin Rădoi
Traian Manea
Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii Bucureşti
Email: cnpo@elia.pub.ro, cradoi@elia.pub.ro, tman@alpha, imag.pub.ro.

Rezumat: Lucrarea prezintă principalele avantaje, din care reiese necesitatea corecţiei factorului de putere. Se încearcă o caracterizare a transferului de putere într-o rețea formată din generator şi consumator. Astfel, se defineşte factorul de putere şi puterile utilizate în descrierea transferului de energie: puterea activă, reactivă şi deformantă. Cu ajutorul unui exemplu preluat dintr-o simulare Pspice, se pot remarca cu uşurinţă dezavantajele apărute o dată cu prezența componentelor reactive şi deformante ale curentului absorbit din rețeaua de distribuţie de un consumator poluant: tensiuni şi curenți mai mari în rețea, calitate redusă a formei de undă a energiei electrice furnizate consumatorilor, pierderi crescute în rețeaua de distribuţie, transfer bidirecțional de putere în reţea. În continuare, se realizează o clasificare a metodelor utilizate în combaterea efectelor negative prezentate anterior: o primă categorie, o constituie cele pasive (atunci când se utilizează numai elemente pasive) sau active (când, cu ajutorul convertoarelor electronice de putere, se încearcă reconstruirea formei de undă a curentului absorbit din rețea), o altă categorie este reprezentată de cele aplicate individual (cazul unui redresor sau a unui interfeţe cu transfer bidirecțional) sau pentru un grup de consumatori (cazul unui filtru activ de putere). Lucrarea este presărată cu observaţii, iar, în final, sunt introduse câteva concluzii.

Cuvinte cheie: (corecția) factor(ului) de putere; putere activă, reactivă şi deformantă; simulare PSpice, filtre de putere.

Vizualizează articolul complet

COORDONATELE PENTRU CITAREA ACESTUI ARTICOL SUNT URMĂTOARELE:
Cosmin N. Popescu, Constantin Rădoi, Traian Manea, Poluarea armonică a reţelei de distribuţie a energiei electrice, Revista Română de Informatică şi Automatică (Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control), ISSN 1220-1758, vol. 11(2), pp. 5-11, 2001.